Kerkdiensten worden iets anders

Vanaf zondag 15 oktober zullen we een aantal dingen net wat anders gaan doen in de kerkdiensten. Dat is de uitkomst van het gesprek dat we in het eerste halfjaar van dit jaar met elkaar hadden.

Het belangrijkste

Uit die gesprekken kwam dat er drie dingen voor jong en oud heel belangrijk zijn in een kerkdienst: Woord van God, Muziek en Gebed. De manier waarop we daarmee omgaan verschilt per persoon, en dus ook per kerkdienst.

Veranderingen

Sommige dingen in onze diensten doen we al lang, en blijven we ook zo doen. Andere dingen gaan we wat anders doen, bijvoorbeeld: gemeente-leden gaan (weer) de bijbellezingen doen, kinderen vragen we mee te doen met de collecte, en bij de evangelielezing gaan we niet meer staan.

Dat we gingen staan, was uit eerbied, maar in de loop van de tijd is die betekenis en het gevoel dat erbij hoort, voor de meesten verloren gegaan. We hebben er uiteindelijk voor gekozen om te blijven zorgen dat de lezingen goed verzorgd worden gedaan, en met eerbied en respect, maar niet meer te gaan staan. Dat zal voor sommigen een gemis zijn, voor anderen juist niet. We gaan het met elkaar ervaren.

Uitproberen

In de diensten zullen we ook af en toe iets anders uitproberen. Steeds is daarna de mogelijkheid om te vertellen wat u ervan vond. En na een half jaar kijken we hoe dit iedereen bevalt. Zo nodig passen we dan de keuzes weer aan.

Achtergrond

Hieronder treft u een uitvoeriger plan aan voor de toekomst:

170914-eredienst-keuzes-en-toelichting

Hier staat ook een overzicht van alle opmerkingen over de eredienst die in de maanden maart t/m mei door onze dominee zijn verzameld.

De kerkenraad

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X