Govert Buijs aanvaardt Goldschmeding Leerstoel

Op 24 mei 2018 gaf Govert een ‘oratie’, een lezing, genaamd ‘Waartoe is de economie op aarde?’ ter aanvaarding van de Goldschmeding Leerstoel aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Govert is hoogleraar filosofie en nog een paar andere dingen aan de VU. De Goldschmeding Stichting voor Mens, Werk en Economie ‘heeft als doel een betere wereld te initiëren door te denken vanuit het belang van de ander’ (website Goldschmeding Stichting). Dit is ook zichtbaar in Goverts werk. In deze oratie pleitte hij voor een economie, niet van uitbuiting van de zwakkere door de sterkere, waar efficiency de enige maatstaf is, maar van de vreugde. Iemand zei over Govert: ‘Sommige mensen verzamelen sigarenbandjes, Govert verzamelt leerstoelen.’ Dit is al zijn derde. Wij kunnen terecht trots op hem zijn. Gefeliciteerd, Govert! Moge jouw boodschap door veel mensen gehoord en nageleefd worden.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X