Gaande en komende diaconaal opbouwwerkers

Het diaconaal team van de Hoeksteen staat er gelukkig niet alleen voor. Alle wijkdiaconieën van de Amersfoortse PKN-kerken samen, worden een paar dagen per week ondersteund door een Diaconaal Opbouwwerker (DOW). Twintig jaar lang was Joke Koolhof onze vraagbaak en steun en toeverlaat. Zij onderhield ook contacten met de gemeente, is op de hoogte van de regelingen die er zijn en organiseert Amersfoort-brede acties. Begin juli droeg zij in de Emmaüskerk het stokje over aan haar opvolger Jennie Harmelink. Jennie zal zowel voor de Protestantse Gemeente Amersfoort als voor de Protestantse Gemeente Amersfoort Noord – Hoogland werkzaam zijn.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X