Een mooie terugkomdienst

Zondagmorgen 21 oktober vierden we in een mooie dienst de terugkeer van Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier. Na 5 jaar werken in Hong Kong, waar Tjeerd was aangesteld bij het Luthers Theologisch Seminarie, en Kathleen veel werk deed in de samenleving en politiek, keerden ze met deze dienst officieel weer terug naar Nederland.

De dienst was een samenwerking van de wijkgemeente De Brug, de Chinese Christelijke Gemeente Amersfoort, en onze eigen wijkgemeente. Elk van deze drie was namelijk de afgelopen jaren betrokken bij de uitzending van Tjeerd en Kathleen via KerkinActie.

In de dienst waren elementen uit de Nederlandse en Chinese kerken aanwezig. Zo lazen we de Psalm op de manier zoals dat ook in Hong Kong gebeurde, was de schriftlezing deels in het Chinees, en zongen we Chinese liederen. In de preek verbond Tjeerd de ervaringen uit Hong Kong met de lezing uit Marcus 10:32-45: “Wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de ​Mensenzoon​ is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.” Na afloop van de dienst was er nog een uitgebreidere presentatie van Kathleen en Tjeerd over hun werk.

Op de website van Kerk in Actie kunt u nog alle blogs van Tjeerd en Kathleen lezen, geschreven tijdens én na hun verblijf in Hong Kong.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X