De uitvoering kan beginnen

U hebt het natuurlijk al wel gehoord: de gemeente Amersfoort heeft – op veel kortere termijn dan verwacht – de omgevingsvergunning afgegeven die nodig is om de verbouw te realiseren. Inmiddels is ook de (wettelijke) bezwaarperiode verlopen zonder dat er bezwaren zijn ingebracht, en daarmee is de vergunning onherroepelijk geworden.

Ook over de condities voor de aankoop van de benodigde perceeltjes gemeentegrond is overeenstemming bereikt met de gemeente Amersfoort. Met de aannemer, de fa. Bloemendal uit Leusden, waren wij er qua prijs en afwerkingsniveau al eerder uit. De opdracht is dan ook intussen verstrekt.

Kortom: aan alle formaliteiten is voldaan en de uitvoering kan beginnen.

De aannemer aan de slag

En dat gaat dan ook gebeuren want vanaf 30 oktober gaat de aannemer aan de slag.

Eerst zal de berging worden gesloopt. Vervolgens wordt de fundatie en vloer voor de uitbreiding aangebracht en zo zullen we langzaam maar zeker de nieuwbouw van entree, toiletgroep en nieuwe aanbouw zien verrijzen. Hoewel … ‘langzaam maar zeker’ is niet helemaal de goede term, want al na ca. 4 maanden zal de klus door de aannemer geklaard zijn, en zijn we zelf aan de beurt voor de inrichting.

Consequenties

Zulke bouwactiviteiten hebben natuurlijk wel de nodige consequenties voor het gebruik van het gebouw, immers ‘tijdens de verbouwing blijft de winkel open’.

Vanaf 30 oktober is de entree aan de voorzijde afgesloten en fungeert de nooduitgang aan de achterzijde als tijdelijke entree. Die toegang is niet al te breed, en het zou fijn zijn als u de helpende hand wil bieden wanneer er iemand in of uit wil die minder goed ter been is. En laat na de dienst als u koffie haalt bij de bar in de hal a.u.b. ‘vrije doortocht’ naar die tijdelijke uitgang.

De rijwielrekken aan de voorzijde zullen er tijdelijk niet zijn, maar er is stallingsmogelijkheid in de doorgang naast de Jumbo en wellicht tegen de bouwhekken. Zet uw fiets a.u.b. niet pal bij de tijdelijke entree tegen de muur.

Met de aannemer is afgesproken dat de huidige toiletten intact blijven totdat een deel van de nieuwe sanitaire groep functioneel is, dus binnen het gebouw zullen we voorlopig verder weinig merken van het werk dat aan de buitenzijde gebeurt.

Keuken

Ook met de geplande uitbreiding van de keuken wordt begonnen: dit werk is niet aan de aannemer opgedragen omdat wij ervan overtuigd zijn dat we die klus zelf best kunnen klaren. Als u daaraan een fysieke bijdrage zou willen leveren (twee rechterhanden óf alleen hand- en spandiensten, beide zeer welkom) kunt u zich melden bij Stijnco Woldendorp. Als wij gezamenlijk de schouders eronder zetten, dan zijn de Hoeksteners tot veel in staat, toch?

Financiën

Tenslotte nog een update van de financiën. Zoals eerder al uiteengezet wordt een belangrijk deel van de kosten wordt gedekt door geld van ‘buiten de Hoeksteen’. Voor een relatief beperkt bedrag doen wij een beroep op de gemeenteleden van De Hoeksteen: het streefbedrag is > € 15.000. Op dit moment staat de teller daarvan op bijna € 3.000. Dus nog ruim € 12.000 te gaan. Verder staat de kerkenraad open voor suggesties voor -al dan niet ludieke- acties die ons langzaam maar zeker tot het streefbedrag kunnen brengen (en gewoon overmaken mag natuurlijk ook altijd).

UITNODIGING

Op zondag 22 oktober a.s. zal, direct na de dienst, onder het motto ‘we geven er een klap op’ de aftrap voor de verbouwing plaatsvinden. Kort en krachtig, energiek en ludiek. Daarna kunt u onder het genot van een hapje en een drankje hierover napraten en eventuele vragen stellen aan de kerkenraadsleden.

Vragen over de verbouwing (in de meest brede zin) kunt u ook stellen per mail: verbouwing@hoeksteenamersfoort.nl.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X