De Kerk was open met Allerzielen: een terugblik

 “Ik ben dankbaar. Dankbaar voor alle korte en langere gesprekken; dankbaar voor alle mensen die in de gedenkhoek een kaarsje kwamen aansteken, iets in het schrift schreven, even napraatten met een kop koffie in de huiskamer.”(vrijwilliger)

“Veel mensen hebben gezegd dat ze het een mooi initiatief vinden, dat we de kerk open zetten om een kaarsje te branden.” (vrijwilliger)

“Soms was het verdriet nog erg dichtbij; zoals bij een meneer die komende week een dierbare persoon gaat begraven. Even zitten in de kerk, de muziek, verdriet.” (vrijwilliger)

“Wat mooi dat we hierin als kerken met elkaar samenwerken.” (vrijwilliger van de NGK)

“Wat fijn dat het hier stil is, dan wordt het stil in mijn hoofd. En ja, ik geloof ook in Jezus. Ik wist niet dat hier een kerk was…” (bezoeker)

“Soms kwamen mensen ook heel direct met hun mening; hoe het kan dat God er is en dat al die rotzooi er is in de wereld. Dan probeer je te luisteren.” (vrijwilliger)

“Twee meisjes waren best benieuwd wat dat dan was. Ze kwamen even binnen, staken een kaarsje aan voor hun opa, namen een koekje en hup, weg waren ze weer. ” (vrijwilliger)

Vrijdag 2 november, vanouds een dag om degenen te gedenken die zijn overleden, kort of langer geleden. Dit jaar was De Hoeksteen een aantal uren open, voor het eerst. Voor iedereen uit de wijk die langs wilde komen, even stilstaan bij een gemis of verlies.

Door de dag heen mochten we mensen te gast hebben, voor heel even of voor wat langer. Als vrijwilligers kijken we terug op veel korte gesprekken en mooie ontmoetingen, met jong en oud. Dank aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen.

Het Huiskamerteam

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X