Kerkdiensten tijdens de Coronacrisis

De kerkdiensten in De Hoeksteen gaan tijdens de Coronacrisis in afgeslankte vorm door met een klein publiek. U kunt de dienst thuis beluisteren via Kerkdienstgemist. Bij de dienst van 29 maart proberen we dit ook met beeld te doen. Bij de Nieuwsbrief, die zoals gewoonlijk iedere zaterdag wordt verspreid, wordt ook de liturgie met de tekst van de liederen en lezingen verstuurd.

Alle andere activiteiten van De Hoeksteen zijn voorlopig afgelast. Houd de Agenda in de gaten.

Voor zolang het land nog niet helemaal op slot is, blijft de kerk open voor gebed, voor bezinning, of om een kaarsje op te steken,
iedere vrijdag van 10.30 – 12.30 en iedere zondag van 11 – 12.
Mocht je je verhaal kwijt willen, dan kan dat ook – op gepaste afstand uiteraard!

Gelukkig kan het Woord ook op andere wijze doorgang vinden. Onze zusterkerk De Bron zendt iedere zondag haar dienst uit, te zien via http://www.debronamersfoort.nl/kerkdiensten.html. De komende weken zendt de EO iedere zondagmorgen om 9.20 uur een televisiekerkdienst uit op NPO 2. De EO heeft ook een dagelijkse podcast voor de Veertigdagentijd, Veertijdvragentijd. Hiervoor moet je wel alle cookies accepteren. En het Nederlandse Bijbelgenootschap heeft een dagelijks leesrooster voor de Veertigdagentijd genaamd Overbruggen en een dagelijkse podcast genaamd Dagvers. Het landelijk kerkblad Petrus geeft wekelijks tips over thuisvieringen.

Collectes

Nu er zondags maar een kleine groep gemeenteleden de diensten in de kerken volgt, heeft dat direct gevolgen voor de opbrengsten van de collecten. En de hulpvraag van mensen in nood gaat door (diaconie) en de kosten voor de wijken ook (kerkrentmeesters). We vragen daarom iedereen om het voor de collecten bestemde geld over te maken op de bankrekening van de diaconie: NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort, onder vermelding van De Hoeksteen en het collectedoel.

Voor zondag 29 maart is dat::

  1. 40-dagencollecte Werelddiaconaat: Ghanese straatmeisjes staan op uit armoede en leren een vakSalamaty werd als 10-jarig meisje vanuit het droge noorden van Ghana naar Accra gestuurd, omdat het leven daar beter zou zijn. Ze belandde in een wereld vol criminaliteit, uitbuiting en armoede. Jonge meisjes werken als drager, in de huishouding of moeten stenen hakken. Medewerkers van een Ghanees opvangcentrum haalden Salamaty van straat. Ze vertelt: “Zij hebben mij gered en een nieuw leven gegeven. Ze gaven me eten, kleren en leerden me het kappersvak.”
    – Kijk ook de tv-uitzending over dit project.
    – Via deze link kun je een kleurplaat downloaden hierover.
  2. Onderhoud Hoeksteen: De reparatie en groot onderhoud van de vloerverwarming kosten ons bij elkaar 1400 euro, dus uw gift is hard nodig!

Voor zondag 5 april (Palmpasen) zijn de collectedoelen:

  1. Kosten diaconaal bezoekwerk– Bloemengroet: Elke zondag brengen we als gemeente een bloemengroet naar een gemeentelid. Bij ziekte of andere zorgen en soms als gelukwens of blijk van waardering. Zo leven we met elkaar mee bij lief en leed. 
  2. JOP Jeugdwerk: Onze jeugdouderlingen en de jeugdleiding proberen er zo goed mogelijk te zijn voor de kinderen en tieners in de Hoeksteen. Daarbij kunnen zij gebruik maken van materiaal dat wordt ontwikkeld door JOP (Jong Protestant, onderdeel van de PKN). Bijvoorbeeld ook voor de bijzondere situatie nu met het coronavirus. Meer weten: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/

Hartelijk dank namens diaconie en kerkrentmeesters.

Contact houden

Digitaal prikbord In deze uitzonderlijke tijden zijn we op zoek naar manieren om elkaar vast te houden en met elkaar in contact te blijven. Daarom zijn we op de website een “digitaal prikbord” gestart waar iedereen iets kan plaatsen wat hem/haar inspireert, tips of vragen kan doorgeven en links kan delen. Het prikbord is open en toegankelijk voor iedereen. De werking is eenvoudig: kies een categorie (bijvoorbeeld “Wat inspireert je”), voeg een nieuw onderwerp toe en klik op Opslaan. Je krijgt dan de melding dat het nog even moet worden goedgekeurd (dit om misbruik te voorkomen) en dan wordt het geplaatst. Het prikbord kan worden gevonden onder de grote zwarte knop op de Home pagina. We hopen dat jullie hier gebruik van zullen maken en dat we ook op deze manier gemeente kunnen zijn. Vragen? website@hoeksteenamersfoort.nl.

En vooral in deze moeilijke tijd: heb aandacht voor wie kwetsbaar is, en niet zo makkelijk meer de deur uitgaat nu. Bel hen, stuur een appje of kaartje, of vraag of je bijvoorbeeld boodschappen voor ze kunt doen. Ken je mensen, of ben je zelf iemand, die door dit allemaal er toch mee zit en graag iemand wil spreken: meld je aan voor de telefooncirkel en neem contact op met het pastorale team (pastoraat@hoeksteenamersfoort.nl) of de predikant (06-27152946).

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X