Bijbelkring begint met Handelingen

Dit seizoen lezen en bespreken we samen het boek de Handelingen van de Apostelen. Waar van toepassing grijpen we terug naar het Evangelie volgens Lucas, want dit Evangelie en de Handelingen vormen eigenlijk samen één boek.

Zondag 29 september bespreken we Handelingen 1 en 2 onder leiding van Tjerk Nap. We zijn welkom om 19.45 en de bespreking begint om 20.00 uur. We ronden af om 21.45.

De leiding van de kring rouleert onder de leden en de nadruk ligt op het bespreken van bijbelgedeelten die ons raken of bezighouden. Behalve voor degene die de leiding heeft, hebben we geen ‘huiswerk’; aan het begin van de avond lezen we samen het stuk waar we het die avond over gaan hebben. We voelen ons vrij om onze eigen meningen, onze eigen worstelingen met het bijbelgedeelte en onze eigen ervaringen te delen. We eindigen met gebed. Allen die zich aangesproken voelen door deze manier van de bijbel benaderen, zijn welkom om zich aan te sluiten bij deze kring.

De bijeenkomsten vinden in principe om de drie weken plaats op zondagavond en de locatie rouleert bij leden van de kring die dat graag willen.

Neem contact op met Tjerk Nap (naptjerk@gmail.com) voor verdere informatie of om je op te geven voor deze kring. Je bent van harte welkom!

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X