Bij de diensten in december en januari

Op zondag 1 december begint de Adventstijd. Erik Idema gaat deze eerste zondag met ons op weg en met de kinderen mee volgen we het project van Kind op Zondag, ‘Geef licht’. Daarin staan de verhalen van de profeet Micha over concrete mensen en gebeurtenissen centraal. Maar als je goed luistert en kijkt zie je dat er ook licht doorheen schijnt, het licht van Gods liefde voor mensen. In de weken van Advent is er ook elke zondagavond in een van de kwartetkerken een vesper in het licht van Advent.

Op 8 december, tweede Advent, is het thema ‘Een stralende dag’, en lezen we Micha 4:1-8. Op 15 december gaat het over Micha 6:1-8 en ‘Hoe maak je het goed?’. Op 22 december gaat Klaas Bom voor. Die middag is er een Festival of Lessons en Carols in de Bron en een  peuter-/kleuterviering rond Kerst in de Emmauskerk. De gezamenlijke viering, met kindermusical, op kerstavond is in De Bron. Op kerstmorgen is er een feestelijke en muzikale dienst in De Hoeksteen. Zondag 29 december is er dan een bijzondere dienst, een Top2000 dienst. Uit alle kerken in het kwartet zijn suggesties van popliederen aangedragen, welke door de predikanten van het kwartet in een dienst zijn verwerkt. We vieren, ieder in onze eigen kerk, dus min of meer dezelfde dienst die morgen. We luisteren naar de liederen, horen over waarom ze gekozen zijn en hoe ze een nieuw licht werpen op de Bijbelteksten. Natuurlijk zingen we ook samen, bidden we en is er stilte. Op Oudejaarsavond sluiten we samen met de gemeente van De Bron, in De Hoeksteen, het jaar af.

In de dienst van 5 januari zijn er natuurlijk nieuwjaarswensen. Deze dienst doen we dat niet alleen, maar samen met mensen uit de kwartetkerken (Fonteinkerk, Bron, Emmauskerk en wij). Op 12 januari is Erik Idema weer onze voorganger. Zondag 19 januari is de eerste van twee diensten rond het thema Duurzaamheid. Elders staat meer over de voorbereidingsbijeenkomst van deze diensten. Zondag 26 januari vieren we met elkaar de doop van Stan van Beek en Mette Willemsen. In deze dienst waarin de nieuwe generatie zo duidelijk aanwezig is, besteden we opnieuw aandacht aan het thema Duurzaamheid. Juist omdat we deze kinderen met elkaar beloven hen in Gods naam nabij te zijn: wat betekent dat voor ons eigen handelen?

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X