Being with… op de CWN Conventie

Gemeentelid Wilco van den Heuvel schrijft over zijn ervaringen op de CWN Conventie Hemelvaartweekend 2019:

Sinds wij als gezin in Amersfoort wonen, vanaf eind 2010, nemen we elk jaar met een groepje uit de Hoeksteen deel aan de CWN-conventie in het Twentse Ambt-Delden. Vanaf de woensdag voor Hemelvaartsdag tot de zondag erna trekken daar meer dan 1000 mensen, waarvan veel kinderen en tieners, met elkaar op. Er zijn diensten, lezingen, workshops en ook voor de kinderen en tieners allerlei activiteiten.

Voor mij is de conventie onder andere een plaats waar ik vaak woorden ontvang waar ik vervolgens lange tijd op kan teren. Dit jaar waren dat allereerst de woorden “niet voor, maar met”, woorden waar de Anglicaanse priester Samuel Wells een volle zaal een uur lang mee wist te boeien. “Ik ben” is de naam waarmee God zichzelf aan Mozes en aan het volk Israël bekend maakt. Immanuël, “God met ons”, is de naam waarmee de geboorte van Jezus wordt aangekondigd. En wanneer Jezus de discipelen verlaat, zijn het de woorden “Ik ben met (bij) jullie tot aan het einde” waarmee hij afscheid neemt. Deze woorden, zo betoogde Wells, zeggen niet alleen iets over hoe God bij mensen was en is, maar ook over hoe wij mensen, als beelddragers van God, bij mensen mogen zijn. Het lijkt vaak gemakkelijker om er vóór anderen te zijn: dingen voor ze te doen, voor ze op te lossen, of soms zelfs ‘voor de ander te denken’. In veel gevallen is het echter genoeg of zelfs beter om gewoon met de ander te zijn, in diens gezelschap te verkeren en een bescheiden en luisterende houding aan te nemen.

Als illustratie bij bovengenoemde woorden draag ik ook het verhaal van Rob Timmerman met me mee. Hij gaf zijn carrière als programmamaker op om in het zuiden van Europa vluchtelingen bij te staan. Op de vraag of het niet naïef is om zomaar iedereen te ontvangen – je weet toch maar niet wie je binnenhaalt – vertelde hij niet te willen kiezen voor wantrouwen, maar voor vertrouwen, niet voor wanhoop, maar voor hoop. En aan ons gaf hij de uitdaging mee om te proberen om de komende tijd ten minste één vluchteling te leren kennen. Waarbij ik nu denk: toch wel prettig dat ik niet direct iets voor die ander hoef te doen, maar in de allereerste plaats gewoon met die ander mens mag zijn.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X