Behoefte aan inspiratie?

Op maandagavond staat de deur van de Hoeksteen open voor iedereen die verlangt naar een moment voor stilte, bezinning en inspiratie. We zitten in een grote kring.

Soms wordt gevraagd: ‘Wat is de bedoeling van  dit inspiratiemoment, naast de zondagse erediensten?’  Nou, het is een mooie aanvulling. Een andere manier om samen ons geloof te beleven. Meestal is de groep klein. Het is altijd een intiem gebeuren. Een bijbelgedeelte wordt gelezen, en er is stilte voor meditatie. Er klinkt muziek, en  we zingen samen. Meer dan in een kerkdienst delen we met elkaar….b.v. tijdens een korte uitwisseling van gedachten (in de groep of twee aan twee), en tijdens de gebeden. Wie wil, steekt een lichtje aan, en deelt eventueel hardop een gebedsintentie. Ieder kan op haar eigen wijze aanwezig zijn….

Wat begon als een initiatief in coronatijd heeft nu min of meer een vaste plek gekregen. Unaniem werd besloten hiermee voorlopig door te gaan!

We zijn blij dat er een groep mensen is, die regelmatig op maandagavond meedoet. In het Inloophuis aan de Batostraat werd al lange tijd een avondgebed gehouden.

Na de verhuizing naar het Lancelotpad is hiervoor eigenlijk geen goede ruimte beschikbaar. Het is mooi dat nu ook mensen van het Inloophuis actief betrokken zijn bij het inspiratiemoment in de Hoeksteen.

Misschien heb je geen idee hoe dit ‘avondgebed’ vorm krijgt? Misschien heb je wel eens een verlangen om, naast of i.p.v. de zondagse kerkdienst, een andere manier van samen- zijn te verkennen…Nou, we nodigen je graag uit een keer mee te doen!

Binnen kerkelijk Nederland merken we overal een zoektocht naar ‘nieuwe gestalten van samen-gemeente-zijn’. Juist de kleinschaligheid biedt hiervoor mooie mogelijkheden. Op de maandagavond doen we hiermee goede ervaringen op!

Welkom, iedere maandagavond, van 19.30-20.00 uur in de Hoeksteen.

(Vanaf 27 juni, in juli en augustus is er een zomerstop. Op ma. 5 september beginnen we weer aan een nieuw seizoen).

Namens de werkgroep, Jan Wolswinkel.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X