Vesper

zo
10
apr2022

Van 17.00 tot 18.00

Bij De Hoeksteen

Job van de Berg; Ingrid Petten

Avondgebed

Een vesper is een avondgebed. Het is ontstaan uit de joodse eredienst, waarin het morgen- en avondgebed de voornaamste gebedsdiensten vormen.

De oorsprong hiervan ligt in de eredienst in de tempel, met haar morgen- , middag- en avondoffer. De synagoge sloot zich hierbij aan door op dezelfde tijden samenkomsten te houden voor het lezen uit de Thora en voor het gebed. In verschillende delen van de christelijke kerken –  bijvoorbeeld in de Anglicaanse kerk – worden nog steeds dagelijks vespers of avondgebeden gehouden.

De oecumenische vesperdiensten in De Hoeksteen putten uit deze tradities. De vieringen zijn meditatief: stilte, lezen uit de bijbel, gebeden, zingen en muziek. De cantorij van De Hoeksteen verleent haar medewerking aan de vieringen evenals muzikanten.

Download het programmaboekje hier.

Soort activiteit  Vieringen

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X