Alle gemeenteleden hebben het recht om onderwerpen in te dienen ter bespreking op de kerkenraadsvergaderingen. Deze moeten dan wel uiterlijk de dag vóór de moderamenvergadering ingediend worden bij de scriba, per telefoon, 06-10930963, of per mail: scriba@hoeksteenamersfoort.nl

ModeramenKerkenraad
18/1125/11
06/0113/01
10/0217/02
14/0331/03
09/0512/05
07/0614/06
21/0630/06

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X