Wie doet wat?

Heel veel mensen, jong en oud, zetten zich enthousiast in voor het reilen en zeilen van de kerk. De meesten doen dat als vrijwilliger. Een enkele werkt als beroepskracht. De kerkenraad geeft leiding aan dat geheel.


Predikant

Sinds 4 september 2016 is ds. Marieke den Braber onze wijkpredikant.
Contact:  ds. Marieke den Braber of  06-27 152 946


Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen.


Visie, beleid en organisatie

Gijs de Raad

Contact: Voorzitter kerkenraad Hoeksteen


Kerkrentmeesters

Contact: Kerkrentmeesters Hoeksteen

Beheer en gebouwen; verhuur; budgettaire zaken

 

Penningmeester

Henk van de Kamp

Contact: Penningmeester Hoeksteen

Rekeningnummer wijkkas: NL18ABNA0553217135


Ledenadministratie

Kees Broer

Contact: Ledenadministratie Hoeksteen

 

Diaconie (wijkraad)

Contact: Corita Johannes Diaconie Hoeksteen
Rekeningnummer diaconie: NL94INGB 0004446263Scriba
Sonja Buter
Contact: Scriba Hoeksteen
 
Pastoraat

Via  wijkpredikant ds. Marieke den Braber of telefonisch via 06-27 152 946.

Indien er niet opgenomen wordt, spreek een bericht in op de voicemail.

U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Indien u een behoefte ziet voor pastoraat, stuur een mailtje naar pastoraat@hoeksteenamersfoort.nl of bel in spoedgevallen de wijkpredikant.

Jeugd-ouderlingen

Annacarien Huisman-Visser, Martine Klasens


Bezinning en verdieping
Activiteiten voor geloofsverdieping, ontmoeting en bezinning worden samen met de De Bron, de EmmaŁskerk en de Fonteinkerk georganiseerd. Kijk op zindex033.nl/kwartetkerken of mail Bertus van Heusden: indekring41@kpnmail.nl.

Websiteonderhoud
Ineke van Oosten, Wanda Willemsen, Wilma Koolstra
Contact: Beheer website Hoeksteen

 

Klachten & Ongewenste intimiteiten

Vertrouwenspersonen: Rita Buijs of Corry Nap
Lees meer