Wie doet wat?

Heel veel mensen, jong en oud, zetten zich enthousiast in voor het reilen en zeilen van de kerk. De meesten doen dat als vrijwilliger. Een enkele werkt als beroepskracht. De kerkenraad geeft leiding aan dat geheel.


Predikant

Sinds 4 september 2016 is ds. Marieke den Braber onze wijkpredikant. Tot en met half september is zij echter met zwangerschapsverlof. Tot die tijd neemt ds. Henk Dikker Hupkes waar.
U kunt hem bereiken via interim@hoeksteenamersfoort.nl of 06-46392964. Als u weet van iemand waar bezoek nodig is, mag u dit doorgeven aan het pastorale team via pastoraat@hoeksteenamersfoort.nl. De ouderlingen en de waarnemer pakken de vraag dan samen op.


Visie, beleid en organisatie

Gijs de Raad

Contact: Voorzitter kerkenraad Hoeksteen


Kerkrentmeesters

Contact: Kerkrentmeesters Hoeksteen

Beheer en gebouwen; verhuur; budgettaire zaken

 

Penningmeester

Henk van de Kamp

Contact: Penningmeester Hoeksteen

Rekeningnummer wijkkas: NL18ABNA0553217135


Ledenadministratie

Kees Broer

Contact: Ledenadministratie Hoeksteen

 

Diaconie (wijkraad)

Contact: Corita Johannes Diaconie Hoeksteen
Rekeningnummer diaconie: NL94INGB 0004446263Scriba
Sonja Buter
Contact: Scriba Hoeksteen
 
Pastoraat

Indien u een behoefte ziet voor pastoraat, stuur een mailtje naar pastoraat@hoeksteenamersfoort.nl of bel in spoedgevallen onze interimpredikant ds. Dikker Hupkes (06-46392964).


Jeugd-ouderlingen

Annacarien Huisman-Visser, Martine Klasens


Bezinning en verdieping
Activiteiten voor geloofsverdieping, ontmoeting en bezinning worden samen met de De Bron, de EmmaŁskerk en de Fonteinkerk georganiseerd. Kijk op zindex033.nl/kwartetkerken of mail Bertus van Heusden: indekring41@kpnmail.nl.

Websiteonderhoud
Ineke van Oosten, Wanda Willemsen, Wilma Koolstra
Contact: Beheer website Hoeksteen

 

Klachten & Ongewenste intimiteiten

Vertrouwenspersonen: Rita Buijs of Corry Nap
Lees meer