Wat is diaconie?

Diaconie is de christelijke dienst van zorg voor mensen in de knel en solidariteit met de meest kwetsbaren in de samenleving. Als geloofsgemeenschap zijn we betrokken op rechtvaardigheid en barmhartigheid in deze wereld. We geven hier uitdrukking aan in onze vieringen, maar hebben ook de opdracht om hieraan gestalte te geven in ons dagelijks leven.

We willen als Wijkgemeente De Hoeksteen ook een diaconale gemeente zijn. Dat is een gemeente waarin de mensen omzien naar elkaar.

Dat is meer dan mensen met financiŽle problemen helpen. Dat is ook bij mensen op bezoek gaan, lief en leed met elkaar delen. Zorgen dat iemand, die nooit op vakantie kan, dat toch eens kan. Omzien naar elkaar geldt ook voor buurtbewoners die niet tot de kerk behoren en/of een andere (geloofs-)overtuiging hebben.

Diakenen zamelen de gaven van de collecte in en verzorgen het Avondmaal. Daarnaast besteden zij aandacht aan mensen die maatschappelijk gezien in de knel komen en die geen helper hebben. Diakenen willen ook gemeenteleden stimuleren om onrechtvaardigheid in eigen land en daarbuiten aan de kaak te stellen en te bestrijden.

Wil je in contact komen met de diaconie van De Hoeksteen? Stuur een e-mail.