Pastoraat

Heeft u hulp nodig, op financieel of organisatorisch gebied? Dan kunt u terecht bij de diaconie. Wij willen als gemeente knelpunten en problemen signaleren in de wijk en verstrekken hulp waar dat nodig is.

 

Pastoraat is: omzien naar elkaar. Een stukje met elkaar mee oplopen, zomaar of omdat er een bijzondere reden voor is in goede of juist kwade dagen. Er gebeurt hierin veel spontaan: gemeenteleden zien naar elkaar en anderen om en leven met elkaar mee.

 

Er is ook vanuit de kerk georganiseerd pastoraat. Ouderlingen en contactpersonen onderhouden contact met gemeenteleden. Ook diakenen kunnen bezoeken afleggen. Het is ‘maatwerk’, afhankelijk van de hoeveelheid vrijwilligers en van wat zij kunnen bieden. Ook de wensen of verwachtingen van gemeenteleden zijn hierin divers; daar wordt rekening mee gehouden.


Wie behoefte heeft aan een pastoraal of diaconaal gesprek kan contact opnemen met de predikant of een van onze ouderlingen, pastorale medewerkers of contactpersonen. Niet iedereen zal zelf contact opnemen als er aandacht nodig is. Het is erg fijn als u laat weten wanneer een ander extra aandacht nodig heeft. Zo geven we met elkaar vorm aan het 'omzien naar elkaar'.

 

De coördinatie van het pastoraat berust bij de predikant en de pastorale ouderlingen. Als u zelf een bezoekje of anderszins aandacht wilt, of u signaleert dat bij een ander, stuur dan een mailtje naar pastoraat@hoeksteenamersfoort.nl  of onze wijkpredikant ds. Marieke den Braber . U kunt haar ook telefonisch bereiken via 06-27 152 946.


Vind je het fijn een helpende hand of een luisterend oor te bieden aan iemand die daar behoefte aan heeft? Meld je bij bovengenoemd adres aan als vrijwilliger.Toerustingsavond voor pastorale medewerkers (Groot Pastoraal Overleg, GPO)

Op maandagavond 19 maart is het volgende GPO gepland in de Fonteinkerk. Aan de orde is de pastorale zorg aan familieleden/bekenden/mantelzorgers van mensen met een psychiatrisch ziekte.

Al vele jaren organiseerden De Hoeksteen en De Bron (v/h Open Hof) een jaarlijkse bijeenkomst voor iedereen die bij het kerkelijk bezoekwerk betrokken is: diakenen, contactpersonen, ouderlingen, pastorale medewerkers enz. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Dit heeft ooit de naam Groot Pastoraal Overleg (GPO) gekregen. Er wordt een thema behandeld op het snijvlak van diaconaat en pastoraat, bijv. verslaving, schuldhulpverlening, dementie. Medewerking wordt verleend door ter zake kundigen. Het wordt niet te theoretisch, je moet er wat mee kunnen in het ‘gewone werk’.

Sinds twee jaar is deze toerustingsavond breder getrokken naar de kwartetkerken: Emmaüskerk, Fonteinkerk, De Hoeksteen en De Bron.

De uitnodiging volgt, de voorbereidingen zijn in volle gang. Houd deze datum alvast vrij en "zegt het voort" aan diegenen voor wie dit ook van belang kan zijn.