Doop, belijdenis en avondmaal

Doop en Zegening

In de morgendiensten is er zes  keer per jaar een doopdienst, waarin een of meer kinderen worden gedoopt.
Ouders, die hun kind graag willen laten dopen, kunnen contact opnemen met onze wijkpredikant ds. Marieke den Braber. 

De predikant komt ook graag op kraambezoek.
Bovendien wordt voor elke doopdienst een voorbereidingsavond belegd met de doopouders.
 
Wanneer u als volwassene gedoopt wilt worden, gaat dit samen met een openbare belijdenis van het geloof. De belijdeniscatechese bereidt u hierop voor. Ook hierin wil de predikant u graag begeleiden.
 
Soms gebeurt het dat ouders weliswaar hun kindje met het christelijke geloof willen opvoeden en niet kiezen voor de kinderdoop. In dat geval biedt de zegening van hun kindje de mogelijkheid om de dankbaarheid tegenover God in de viering gestalte te geven. Ook daartoe kunt u contact opnemen met onze wijkpredikant ds. Marieke den Braber.


Belijdenis van het geloof
Wanneer u uw geloof in de levende God in het openbaar in een viering wilt belijden, kunt u dit aangeven bij de predikant.
Ter voorbereiding de belijdenis kunt u deelnemen aan belijdeniscatechese. Meer informatie kunt u vragen aan de predikant.


Maaltijd van de Heer

In De Hoeksteen vieren we ongeveer zeven keer per jaar het avondmaal: vijf keer in een morgendienst en 's avonds op Witte Donderdag, en in de Paaswake op de zaterdag vr Pasen.

De predikant en de ambtsdragers staan tijdens het avondmaal voorin de kerk. Gemeenteleden lopen naar voren om brood en druivensap (i.p.v. wijn) in ontvangst te nemen of kunnen de zegen vragen.
Iedereen 'die God zoekt en de Gastheer, Jezus Christus wil volgen' is van harte welkom om dat mee te vieren.
Wanneer lopen moeilijk is komt de predikant naar u toe.