Diaconaat dichtbij en veraf

Diaconaat dichtbij

Wanneer de ouderlingen of contactpersonen hulpvragen doorgeven zal de diaken de hulpvraag behandelen. Stille armoede is niet altijd makkelijk te achterhalen omdat mensen daar niet te koop mee lopen. Soms bieden gemeenteleden spullen aan zoals een fiets of meubels en kunnen wij daar iemand anders heel blij mee maken.


Ook stille hulp, kerst- en paasattenties, inloophuis Schothorst, kledingactie, voedselbank, jeugddiakonaat, actie 'vakantiegeld delen' en de ziekenzondag zijn projecten die we steunen en actief aan bijdragen.

 

Diaconaat veraf

Vanuit De Hoeksteen steunen we regelmatig projecten die zich inzetten voor mensen in andere werelddelen.

Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO), meewerken aan acties van Amnesty International en ondersteuning van diverse projecten.


Speerpunt Werelddiaconaat 2016-2018

De diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort heeft het project Mwana Ukundwa ('Geliefd Kind') gekozen als speerpunt voor het werelddiaconaat. Alle wijkgemeenten van de PGA zijn op de een of andere manier betrokken bij dit project, dat zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt scholing en onderdak.

Een van de onderdelen van het project van de PGA is een diaconale jongerenreis. Vier jongeren uit wijkgemeente De Bron, een uit Leusden en een uit Putten bezoeken onder leiding van twee gemeenteleden uit de St.-Joriskerkgemeente van 31 juli tot en met 14 augustus het project Mwana Ukundwa in Rwanda.

Op https://rwanda2017site.wordpress.com leest u hun verhalen.