Catechese & Alpha cursus

Catechese is: wegwijs maken op de weg van geloof en leven. Waar staan we voor in de kerk? Hoe geven we daar vorm en woorden aan? Hoe werkt dat uit in het dagelijks bestaan? Dat zijn de vragen die aan de orde komen. Voor jongeren is er, naast de kinderdienst tijdens de reguliere kerkdienst op zondag, het volgende aanbod:

 


Basiscatechese 7e en 8e groepers basisschool

Basiscatechese is catechese voor 10- tot 12-jarigen (groep 7 en 8) en wordt geleid door Wendy van Hove en Martine Klasens. Per jaar zijn er twee rondes van ongeveer zeven bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden gehouden op zondagavond van 19.00-20.00 bij Martine thuis. Tijdens de avonden staat de basiskennis over geloof, bijbel en kerk centraal.

Per avond behandelen we een onderwerp. We praten erover, lezen met elkaar uit de bijbel en gaan met het onderwerp aan de slag door middel van verschillende creatieve en speelse werkvormen.

De Basiscatechese begint weer in oktober 2017. Wil je meer weten, neem dan contact op met de jeugdouderlingen via jeugdouderling@hoeksteenamersfoort.nl.


12+ Catechese

Twee keer per jaar is er een ronde van ca. 7 bijeenkomsten. De eerste ronde is vanaf de herfstvakantie en de tweede ronde vanaf de voorjaarsvakantie. De bijeenkomsten zijn op zondagavond van 19.00-20.00 uur bij jeugdouderling Annacarien Huisman thuis. We praten met elkaar over verschillende bijbelse onderwerpen, we lezen uit de bijbel en gaan ook creatief aan de slag. We sluiten elke ronde af met gezellig samen eten. De 12+ catechese begint weer in het najaar van 2017. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Annacarien Huisman.


15+ Catechese

Met de jongeren samen bedenken we waar we het over willen hebben. Afgelopen jaar wilden de jongeren het hebben over geloof in het dagelijks leven. We hebben het gehad over:

  • Wat zijn goede vrienden?
  • Hoe ga je om met vreemdelingen?
  • Geld en geloof: hoe gaat dit samen?
Daarnaast hebben we een aantal keer samen spellen gespeeld.

De 15+ catechese wordt gehouden op zondag na de kerkdienst en begint weer in oktober 2017. De bijeenkomsten worden gegeven door Silvia Binneveld-de Jong.

Mail voor meer informatie naar jeugdouderling@hoeksteenamersfoort.nl.

 

Belijdenis doen (alle leeftijden)

Wat is belijdenis? Tijdens een bijzondere kerkdienst zeg je 'ja' op de vraag of je gelooft. Dat betekent niet dat je alles snapt van het christelijk geloof. Of dat je het altijd zo zeker weet. Vergellijk het met het zetten van een komma: het is een moment dat je even ademhaalt, zegt waar je staat. En daarna gaat je leven weer verder. Maar vanaf dat moment mag het voor iedereen duidelijk zijn dat jouw weg er eentje is die met God samen gaat. Als je eerder bent gedoopt, is je belijdenis ook het moment waarop je de verantwoordelijkheid voor je geloof 'overneemt' van je ouders. Zij hebben destijds 'ja' gezegd, nu ga je zelf verder op die weg.

Hoe doe je belijdenis? Je zegt 'ja' in een kerkdienst, en krijgt daarna een zegen mee. Als je nog niet bent gedoopt, word je meteen daarna gedoopt.

Voordat je belijdenis doet, heb je vaak een aantal gesprekken met andere mensen die ook overwegen belijdenis te gaan doen. In die gesprekken komt van alles aan de orde: hoe je God ziet, wat er in de bijbel staat, en wat jij daarvan vindt, en hoe je gelooft in de wereld van vandaag. Het kan eigenlijk over van alles gaan: de hemel en de hel, het kwaad in de wereld, zorgen voor anderen - om maar een paar voorbeelden op te noemen.

Wanneer doe je belijdenis? Dat moment bepaal je zelf, als jij eraan toe bent om hardop voor God en de gemeente uit te spreken dat je gelooft. Het kan op alle leeftijden. Dus of je nu 16 bent of 71, je kunt altijd belijdenis doen. En het kan ook op alle momenten in het jaar.

Gesprekken. Begin 2018 organiseren De Hoeksteen, De Bron, de Fonteinkerk en de EmmaŁskerk samen gesprekken voor wie wil nadenken over belijdenis doen. Wanneer er mensen zijn die belijdenis willen doen, dan zal dat gebeuren op 20 mei 2018 - Pinksteren.

Meer weten of je alvast opgeven? Neem contact op met dominee Marieke den Braber. Haar gegevens vind je hier. Zie ook deze pagina voor de huidige stand van zaken.


Alpha-cursus (alle leeftijden)

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof.

De cursus is vrijblijvend en gratis.

 

De Alpha-cursus is iets voor jou als je ...

  • meer wilt weten over het christelijk geloof
  • wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
  • nieuwe mensen wilt ontmoeten
  • je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

 

De Hoeksteen organiseert op dit moment geen Alpha Cursus. Voor meer informatie over alphacursussen bij jou in de buurt:

www.alpha-cursus.nl