Archief

 

April 2019

Gemeentelid Gijs van den Broek ontvangt lintje

Vrijdag 26 april ontving Gijs van den Broek  uit handen van burgemeester Lucas Bolsius de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau

Gijs heeft zich jaren verdienstelijk gemaakt bij de VDS (Vrienden van de  vliegende Duiven Sport), de SAMO (Sierduiven Vereniging Amersfoort en Omstreken) en binnen de wijkgemeente De Hoeksteen voor de bandrecorderdienst.

In 1992 werd Gijs door ds J. Wolswinkel (toenmalig wijkpredikant van onze gemeente) gevraagd om de bandrecorderdienst op te zetten. Dit met als doel het contact te onderhouden tussen de kerkelijke gemeente en leden die niet naar de zondagse vieringen konden komen omdat ze aan huis gebonden waren.

Het wekelijks kopiëren van de opnames, eerst enkeldeks, daarna dubbeldeks en op het laatst op cd,  was zeker in de beginjaren een tijdrovende aangelegenheid. Alles bij elkaar heeft Gijs dat gedurende 25 jaar verzorgd met wekelijks veel deur- en belcontact met zijn ‘klanten’ en bezorgers. Dit in alle vriendelijkheid en met geduld of met een bemoedigend woordje.

De Hoeksteen gemeente is Gijs van den Broek veel dank verschuldigd en wij feliciteren hem en zijn familie van harte met deze welverdiende onderscheiding.

Henk P. BijmaMaart 2019

De kinderen van Peduli Anak bedanken De Hoeksteen

In De Hoeksteen is een aantal keren gecollecteerd voor kindertehuis Peduli Anak in Indonesië. Vorig jaar werd het tehuis zwaar getroffen door een aardbeving, alle schoolgebouwen en woningen werden verwoest of zwaar beschadigd.

Na de aardbeving hebben de kinderen eerst een viertal dagen onder gespannen zeildoeken geslapen op matrasjes op de grond. Daarna kwamen er drie grote tenten van een Nederlands bedrijf in Jakarta.

Nadat de telkens terugkerende aardbevingsschokken minder werden is men begonnen de schoolgebouwen te repareren. Deze gebouwen waren erg stevig. Dus de dragende elementen van deze gebouwen waren erg sterk. In de muren ertussen zaten wat scheuren; die zijn gerepareerd.

Na drie maanden kregen de kinderen weer een echt dak (tijdelijk) boven hun hoofd. Ze slapen op veldbedjes. Nu zijn de bouwvakkers bezig met het bouwen van woonhuizen voor de kinderen. De oude huizen waren allemaal ingestort of zwaar beschadigd en te gevaarlijk om in te wonen. Het grote wachten is nu om de huizen te gaan bewonen.

Op YouTube kunt u een reportage van Hart van Nederland bekijken over deze ramp en de wederopbouw.

Op de foto boven een deel van de kinderen bij hun ingestorte huizen. Ze houden een niet heel goed zichtbaar bord omhoog met de tekst ‘Thank you!’.

Ineke HogeboomVerbinden op de gemeentemiddag

De gemeentemiddag van 9 februari bood prima kansen om tot verbinding te komen met andere gemeenteleden, vooral die men niet regelmatig spreekt. Aan het begin van de middag mochten alle aanwezigen de negen inzendingen voor de taartenbakwedstrijd beoordelen op uiterlijk en op de vraag of ze een goed beeld gaven van de inzendende groep.

Terwijl de jury aan de slag ging met het beoordelen op smaak, ging de rest van de groep aan het 'speeddaten' met steeds diepgaandere vragen waardoor we kwamen tot een beter begrip van elkaar en onszelf. Uiteindelijk won de taart van de jeugd op uiterlijk en de taart van de Bijbelstudiekring won op smaak. De cakejes van de kinderen mochten er overigens ook zijn! En daarna mocht iedereen de taarten proeven om te zien of ze het eens waren met het oordeel van de jury.

Na de taartproeverij was er een keuze aan activiteiten. Schrijver dezes vond het wel een goed idee om met de groep wandelaars mee te gaan, daar al die taarten toch wel een beetje zwaar op de maag lagen. Men kon ook kiezen uit samen constructies bouwen, samen een schilderij maken of samen gedichten schrijven.

Ondertussen vermaakten de kinderen zich prima met cakejes versieren, een mensenslinger maken die de hele gemeente moest voorstellen – deze hangt nog in de kerk – en stop-motion filmpjes maken.

Na een terugkoppeling en een korte vesper – zonder preek – sloten we de middag af met frietjes en ander lekkers van de snackbar. Moe maar voldaan... enz. gingen we rond zes uur huiswaarts. We waren zonder goed te weten over nut en/of noodzaak naar deze gemeentemiddag toegegaan maar vinden zeker dat hij voor herhaling vatbaar is.februari 2019

Gedenkhoek

De gedenkhoek in onze kerk is nog nieuw, en alle gebruik moet nog even wennen. Qua vorm passen we af en toe ook nog iets aan, om te zorgen dat het steeds beter bij ons gaat passen. Mooi om te zien dat steeds meer mensen af en toe een kaarsje aansteken of een gebed achterlaten. De gebeden werden meegenomen door de maandagavond-gebedsgroep. Nu die niet meer bestaat, dragen de pastorale ouderlingen zorg voor deze gebeden. In de hoek liggen ook stenen, met daarop de naam van wie overleden is. Deze stenen zullen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar een plek krijgen in de dienst, en daarna met de familie mee naar huis gaan. De namen van wie ons voorgingen staan opgeschreven in het gedenkboek, ook de namen van hen die we gedurende het jaar met een steen gedenken. In de consistorie liggen nog tot begin april de kaartjes met namen die op het oude gedenkkleed stonden. Wie wil, kan de naam van zijn/haar geliefde van daar nog meenemen.

De werkgroep Gedenkhoek:

Kokkie Jonkers, Erika Ouwerkerk, Hanne van den Berge, Tonny Twigt, Marieke den Braber
februari 2019

Ziekenhuis Okhaldhunga bedankt De Hoeksteen

Vanuit Nepal ontving ik een email om te bedanken voor de €437,80 die is opgehaald in de kerstnachtdienst.  Met dat geld kan de ziekenhuisrekening betaald worden voor mensen die dat zelf niet kunnen. Zoals de heer Biswakarma (foto) die €180  moest betalen maar slechts €4,50 per dag verdient. Alle gevers hartelijk dank.

Tjerk Nap     
januari 2019

Nieuwe vleugel laat van zich horen

Afgelopen donderdag is de pianoreparateur langs geweest om onze nieuwe vleugel compleet te maken. Dat is gelukt en het resultaat mag er zijn! In de Vesper-dienst van 13 januari wordt de vleugel voor het eerst bespeeld. Er volgt nog een officieel moment van ingebruik-name. Dank aan de vele gulle gevers die dit mogelijk hebben gemaakt!

Frank Odding, muziekcoördinator/kerkrentmeesterjanuari 2019

Ophef over de Nashville-verklaring

In januari heeft een grote groep evangelische en orthodox-christelijke voorgangers een verklaring naar buiten gebracht met hun mening over levensverbintenissen anders dan die van het huwelijk tussen man en vrouw (de zogenaamde Nashville-verklaring). Deze verklaring heeft  veel publiciteit gekregen in de landelijke media.

Scriba van de Protestantse Kerk ds. René de Reuver reageert met:

“De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente.

“In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen. Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk géén waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen. Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.”

Als kerkenraad van De Hoeksteen herkennen wij ons in deze reactie van ds. René de Reuver. We zijn als kerk er niet voor de waan van de dag of voor een reactie op alles wat er maar gebeurt. We zijn er om stem te geven aan de liefde van God die zichtbaar is in ieder mens. Niet voor niets heeft De Hoeksteen zich aangesloten bij “Wij de kerk”, een platform van kerken die uitnodigend zijn voor ieder mens, ongeacht samenlevingsvorm of geaardheid. Heb je hier zelf vragen over, of wil je erover doorpraten, dan mag je altijd contact opnemen met het pastorale team via pastoraat@hoeksteenamersfoort.nl .

De kerkenraad van De HoeksteenNieuwjaarsbrief van de voorzitter van de wijkkerkenraad

Nieuwjaarsbrief-voorzitter-kerkenraad-2019.pdf 142.4KB 24 Feb 2019 08:31

6 januari 2019

 


december 2018

Oliebollenactie voor de nieuwe berging

Afgelopen oudejaarsdag is er weer een grote oliebollenactie gehouden. Van tien uur tot vier uur kon men oliebollen en appelbeignets komen ophalen voor die avond, of ter plekke opeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Omdat het echte oliebollen waren, met gist, moesten de vrijwilligers al heel vroeg aanwezig zijn om het beslag te maken. Maar het was en bleef gezellig. Moe maar voldaan... enz., want zowel de oliebollen als de appelbeignets waren heerlijk en er is €797,58 opgehaald voor het goede doel!


november 2018

Van gedenkkleed naar gedenkhoek

Op 25 november 2018, de laatste dag van het kerkelijk jaar, wanneer wij ook de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar gedenken, maakten we de overstap van het gedenkkleed met al de namen naar de nieuwe gedenk-hoek. Deze hoek is vanaf nu altijd aanwezig achterin de kerk. Alle namen van het kleed blijven bewaard in een boek op de tafel. Wanneer komend jaar iemand overlijdt, komt op de gedenktafel een steen te liggen met de naam, en wordt de naam in het boek bijgeschreven.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de stenen meegegeven aan de familieleden van de overledenen, maar blijven de namen in het boek bewaard. Op de gedenk-tafel staat elke zondag een schaal met kaarsjes, waarvan je er één kunt aansteken. Ook kun je een gebed schrijven en dit achterlaten in het ronde doosje.

De maandagse gebedsgroep neemt het dan mee in haar gebeden. Boven de tafel hangt een modern icoon gemaakt door Anne-Marie van der Wilt (te zien op de website van de kunstenares, www.zin-in-kleur.com, in de linkerbovenhoek). We hebben als werkgroep het icoon gekozen vanwege de kleuren en de symboliek. Allerlei mensen, in allerlei kleuren, worden omarmd door Jezus. We hopen dat de nieuwe gedenkhoek iedereen de ruimte biedt om te gedenken, een gebed achter te laten, of gewoon even stil te staan. De gedenkhoek is bedacht en uitgevoerd door een werkgroep met Kokkie Jonkers, Margriet Haveman, Erika Ouwerkerk en mij.

ds. Marieke den Brabernovember 2018

Waar gaat de collecte van de Kinderdienst naartoe?

Elke week wordt er in de kinder-dienst gecollecteerd voor praktische doelen die de kinderen aanspreken. Onlangs is er €491,50 overgemaakt naar een project van Kerk in Actie, dat Rohingya vluchtelingen helpt, die uit Myanmar zijn gevlucht en nu leven in grote vluchtelingenkampen in Bangladesh.

Dit project wordt uitgevoerd in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, Cox’s Bazar, in Bangladesh. Het geld wordt besteed aan heel praktische hulp: voedsel- en hygiënepakketten en handwasfaciliteiten.

Binnenkort gaan wij beginnen te sparen voor een project dat straatkinderen helpt in Accra, de hoofdstad van Ghana.

Bob Skocpol voor de Kinderdienstnovember 2018

Spelletjesochtend tieners gewaardeerd door ouderen

Zondag 18 november zijn we met 8 tieners uit de Hoeksteen naar de Koperhorst

geweest om daar een uurtje spelletjes te spelen. De jongeren hadden lekkers meegenomen voor bij de koffie en ze hebben in groepjes met ouderen onder andere Rummikub gespeeld en gesjoeld.

Het was een gezellig samenzijn en erg fijn om jong en oud samen te zien.

Wij hebben ervan genoten.november 2018

Dank namens de Voedselbank

Op 11 november werd er weer ingezameld voor de Voedselbank. Hier het resultaat:Alle gevers hartelijk dank!november 2018

De Kerk was open met Allerzielen: een terugblik

 “Ik ben dankbaar. Dankbaar voor alle korte en langere gesprekken; dankbaar voor alle mensen die in de gedenkhoek een kaarsje kwamen aansteken, iets in het schrift schreven, even napraatten met een kop koffie in de huiskamer.”(vrijwilliger)

“Veel mensen hebben gezegd dat ze het een mooi initiatief vinden, dat we de kerk open zetten om een kaarsje te branden.” (vrijwilliger)

“Soms was het verdriet nog erg dichtbij; zoals bij een meneer die komende week een dierbare persoon gaat begraven. Even zitten in de kerk, de muziek, verdriet.” (vrijwilliger)

“Wat mooi dat we hierin als kerken met elkaar samenwerken.” (vrijwilliger van de NGK)

“Wat fijn dat het hier stil is, dan wordt het stil in mijn hoofd. En ja, ik geloof ook in Jezus. Ik wist niet dat hier een kerk was…” (bezoeker)

“Soms kwamen mensen ook heel direct met hun mening; hoe het kan dat God er is en dat al die rotzooi er is in de wereld. Dan probeer je te luisteren.” (vrijwilliger)

“Twee meisjes waren best benieuwd wat dat dan was. Ze kwamen even binnen, staken een kaarsje aan voor hun opa, namen een koekje en hup, weg waren ze weer. ” (vrijwilliger)

Vrijdag 2 november, vanouds een dag om degenen te gedenken die zijn overleden, kort of langer geleden. Dit jaar was De Hoeksteen een aantal uren open, voor het eerst. Voor iedereen uit de wijk die langs wilde komen, even stilstaan bij een gemis of verlies.

Door de dag heen mochten we mensen te gast hebben, voor heel even of voor wat langer. Als vrijwilligers kijken we terug op veel korte gesprekken en mooie ontmoetingen, met jong en oud. Dank aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen.

Het Huiskamerteamoktober 2018  

Een mooie terugkomdienst

Zondagmorgen 21 oktober vierden we in een mooie dienst de terugkeer van Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier. Na 5 jaar werken in Hong Kong, waar Tjeerd was aangesteld bij het Luthers Theologisch Seminarie, en Kathleen veel werk deed in de samenleving en politiek, keerden ze met deze dienst officieel weer terug naar Nederland.

De dienst was een samenwerking van de wijkgemeente De Brug, de Chinese Christelijke Gemeente Amersfoort, en onze eigen wijkgemeente. Elk van deze drie was namelijk de afgelopen jaren betrokken bij de uitzending van Tjeerd en Kathleen via KerkinActie.

In de dienst waren elementen uit de Nederlandse en Chinese kerken aanwezig. Zo lazen we de Psalm op de manier zoals dat ook in Hong Kong gebeurde, was de schriftlezing deels in het Chinees, en zongen we Chinese liederen. In de preek verbond Tjeerd de ervaringen uit Hong Kong met de lezing uit Marcus 10:32-45: "Wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de ​Mensenzoon​ is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen." Na afloop van de dienst was er nog een uitgebreidere presentatie van Kathleen en Tjeerd over hun werk.

Op de website van Kerk in Actie kunt u nog alle blogs van Tjeerd en Kathleen lezen, geschreven tijdens én na hun verblijf in Hong Kong.23 september 2018

Een mooie startzondag

We kijken terug op een mooie start van het winterseizoen. Al vroeg waren er mensen bezig om een gezamenlijk ontbijt voor te bereiden. En wat was het fijn dat we op het laatste moment extra tafels moesten dekken.

Deze dag stond niet op zichzelf. Vrijdagavond begon het al met een filmavond. Zaterdag de sociale markt 'Beleef Schothorst' en de sponsorloop en de opening van de huiskamer door de burgemeester. De feeststemming was er het hele weekend al en die hebben we zondag voortgezet.

Na het gezellige ontbijt, waarin de gesprekken aan het geluid te horen geanimeerd waren, volgde een bijzondere kerkdienst. Bij binnenkomst in de kerkzaal niet de stoelen op de gebruikelijke rijtjes, maar in kringen. Het automatisme van op je “eigen” plekje gaan zitten werd daarmee doorbroken en alleen dat al leverde gespreksstof op.

Na de schriftlezing over "Wie zeggen jullie dat ik [Jezus] ben?" (Marcus 8:29) volgde een aantal korte opmerkingen van de dominee, waarna de kringen aan de hand van vragen in gesprek gingen. De eerste vraag was: 'Wie zeg jij dat Jezus is?' en dat leverde interessante en verbindende inzichten op. Twee kringen gingen niet alleen aan het praten maar pakten ook de knutselspullen ter hand en maakten er een kunstwerk van. Hoewel veel groepen na 20 minuten nog lang niet klaar waren, werd door de organist een lied ingezet en ging de dienst verder. Na afloop was er koffie met lekkers, wat de feestelijke stemming en de gesprekken continueerde.

Bijzonder om zo met elkaar in gesprek te komen en te zijn. Juist omdat het zo anders was dan anders.

september 2018

Succesvolle sponsorloop

Negen mensen hebben als lopers meegedaan aan de sponsorloop op zaterdag 22 september. Niet veel, zou je denken: maar toch hebben ze met z'n negenen €2846 opgehaald! Alle lopers, sponsors én organisatoren hartelijk dank! Hiernaast een impressie van het gebeuren. De wethouder voor Schothorst, Kees Kraanen, was erbij en Burgemeester Bolsius gaf het startschot - of liever gezegd, rinkelde de startkoeienbel. Van de gemeente hebben we ook nog eens €1600 ontvangen, voor een totaal van €4446! Een prachtresultaat! Nu nog maar €50 te gaan en alle geld voor de revitalisering is binnen.september 2018

Huiskamer gepresenteerd aan de wijk

Op 22 september, na de uiterst gezellige en informatieve manifestatie 'Beleef Schothorst' rondom en in de kerk, hebben wij de nieuwe huiskamer gepresenteerd aan de wijk bij monde van Burgemeester Bolsius en in het bijzijn van de wethouder voor Schothorst, Kees Kraanen. Een ouder gemeentelid en een van de jongste gemeenteleden, met namen van A tot Y, hebben de paaskaars in de huiskamer aangestoken ten teken dat de huiskamer nu officieel in gebruik is en - voor ons - waar wij het eigenlijk voor doen.
September 2018

Een mooie 'Beleef Schothorst'

Op 22 september vond voor de derde keer ‘Beleef Schothorst’ plaats. Vanwege de verbouw van de Hoeksteen was het marktplein verplaatst naar de parkeerplaats voor de Hoeksteen, die gelukkig netjes was vrij gehouden door de bewoners van het Klaartje Donzepad. Ruim dertig organisaties deden mee en lieten zo mooi zien wat er in Schothorst allemaal te doen is op sociaal, sportief en cultureel gebied.

Ook door het winkelcentrum werd nog wat schuchter meegedaan. Enkele zaken hadden de ‘Beleef Schothorst’ poster opgehangen met een speciale  ‘Beleef Schothorst’ aanbieding. Wat ook in het winkelcentrum aanwezig was waren de statafels van de Wijkraad en Indebuurt033 bij de LIDL en de Jumbo waar mensen werden gevraagd naar hun ideeën over en voor de wijk.

Twee bijzondere zaken waren het optreden van het Middelpuntkoor en natuurlijk de openstelling van de nieuwe Huiskamer voor de wijk in de Hoeksteen. De hele dag konden de mensen binnen lopen in de huiskamer en ook desgewenst in de stiltehoek van de kerk een kaarsje opsteken.

’s Middags, net voor de komst van de burgermeester en wijkwethouder, begon het weer wat te betrekken en kregen we te maken met een flinke regenbui. Toen bleek weer wat een gemak de grote kerkzaal van de Hoeksteen was. Met man en macht werd ingepakt en nog even snel verkast naar binnen. Daar konden de burgemeester en Wijkwethouder (Kees Kraanen) nog kennismaken met diverse organisaties en kregen ze beiden een exemplaar van Wegwijs in Schothorst uitgereikt door Christien Stomphorst die dit jaar alweer voor de vierde keer het boekje heeft samengesteld. Hierop volgde een kennismaking met diverse activiteiten en de officiële opening van de huiskamer (zie hierboven).

Hiermee was Beleef Schothorst tot een einde gekomen maar de Burgemeester en Wethouder gaven ook nog even het startsignaal voor de sponsorloop, dit keer niet met een start pistool maar met een enorme koeienbel. Maar daarmee was het feest niet afgelopen, de Wijkwethouder zegde toe zijn best te gaan doen om het sponsor bedrag te verdubbelen. En omdat de opbrengst van het toch kleine groepje lopers zeer groot was kon met de bijdrage van de gemeente het gehele tekort worden weggewerkt. Hierboven nog wat foto's van de sponsorloop.

Kortom een mooie dag.September 2018

Huiskamer bijna ingericht

Vandaag, 14 september, was een heugelijke dag. Na maanden van overleggen, stoelen en tafels testen, het bezoeken van ontelbare showrooms en vele overleggen en overlegjes was het vandaag zover: de feestelijke laatste vergadering van De Speurneuzen! Als groep hebben we gaandeweg gezocht naar een passende inrichting voor de Huiskamer en vandaag werd het pronkstuk geleverd: de grote ontmoetingstafel! De Huiskamer is niet 100% af maar het moet ook gaandeweg duidelijk worden hoe de ruimte gebruikt wordt en wat daar nog meer voor nodig is.

Het is in ieder geval een lekkere plek om een kop koffie te drinken, een goed gesprek te hebben of een boek te gaan lezen.
We willen iedereen die ons op de een of andere manier geholpen heeft en ideeën heeft aangedragen hartelijk bedanken! En vooral Herman in het zonnetje zetten, de onvolprezen allround Speurneus-voortrekker.
Kom vooral een kop koffie of thee drinken tijdens Beleef Schothorst! Wij geven het stokje door aan de Huiskamer-groep. Als jullie met net zoveel plezier met elkaar om de prachtige nieuwe tafel zitten komt het helemaal goed.
Elly, Tonny, Lammy, Johan, Henk, Boudewijn, Herman en Christel


augustus 2018
Terug uit Hong Kong
De afgelopen vijf jaar heeft onze wijkgemeente nauw contact onderhouden met Tjeerd de Boer (uitgezonden door Kerk in Actie) en zijn vrouw Kathleen Ferrier in Hong Kong. Deze maand stopt zijn werk bij het Luthers Theologisch Seminarie. Hierover schrijft Tjeerd in zijn blog:
"We zijn al een aantal weken afscheid aan het nemen. Afscheid van alle mensen en plekken die ons in de afgelopen vijf jaar dierbaar zijn gewor-den, hier in Hong Kong. Afscheid van het Luthers Theologisch Seminarie en van collega’s en studen-ten. Afscheid van het les-geven en de dagelijkse dynamiek van een onder-wijsinstituut, van de dag-openingen en de lunches-aan-de ronde-tafels, van de brainstormsessies over het lesplan en de ‘mission and vision’..."We gaan verder op onze weg, weer naar Nederland, met in ons hart al die mensen en plekken in Hong Kong (en China en de landen in de regio) die ons zo dierbaar zijn geworden, de afgelopen vijf jaar."


Hier kunt u voorlopig nog de blogs van Tjeerd lezen die gaan over zijn tijd aan het Luthers Theologisch Seminarie.juli 2018

Overstap Kinderdienst: Sterk!
Stan, Emma, Sybren, Peter en Stefan stapten op 8 juli 2018 over van de kinderdienst naar de Jongerenkerk. In de dienst ging het over 'Sterk'. We tilden gewichten op, keken hoe zwaar het doopvont is waar een aantal in gedoopt zijn en trokken samen een touwtje kapot. Samen ben je sterker, was de conclusie. Samen met God ben je sterker, was de boodschap van de dienst. Het is als met een touw: als het uit één koordje bestaat, trek je het snel kapot. Maar een touw van drie koorden is veel sterker. Zo ben jij één zo’n koord, de mensen om je heen zoals je ouders en de gemeente het andere koord, en God het derde. Samen ben je sterk.


juli 2018

Thema voor volgend jaar: Verbinden

Zondag 1 juli was er na de dienst een gemeentemoment, waarin het thema voor komend seizoen voor ons als Hoeksteen uit de doeken werd gedaan. Volgend jaar wordt dit thema "verbinden". Waar ligt de verbinding van ons met elkaar en met God? De verbinding van ons als volgeling van Jezus ligt bij Hem. Volgend jaar willen we aan de slag met onze verbinding en hoe we die vormgeven als Hoeksteen. Goed om in dit verband het stukje van de hand van onze predikant in Drieluik van de maand juni te lezen, op pagina 19. En je kunt via kerkdienstgemist.nl de kerkdienst hierover terugluisteren die werd geleid door ds. Paul van der Harst op 24 juni.juni 2018

Schildermiddag voor het goede doel

Op 16 juni 2018 gingen zes mensen aan het schilderen onder deskundige leiding van Ineke Hogeboom. Het thema was "ont-moeten". Sommige van de deelnemers vonden zichzelf wel creatief, anderen helemaal niet, maar de middag leverde prachtige schilderijen op ... en ook nog eens €150 voor het goede doel.

juni 2018

Nacht zonder Dak 2018

Negen meiden uit de Bron, de Emmaüskerk en de Hoeksteen en hun leiding hebben de nacht van 1 tot 2 juni in de tuin van een echtpaar in Zwartebroek doorgebracht om zo een beetje mee te kunnen maken hoe het is om dakloos te zijn. Iemand van Nacht zonder Dak kwam vertellen en een filmpje tonen over meiden uit India. In India zijn meiden vaak niets waard en komen op straat terecht en daarmee in de prostitutie.

Reactie Marit: NzD was heel gezellig, maar ook hoorden en zagen we waar we het nou eigenlijk voor deden en dat was mooi en heftig tegelijk.

Reactie Jonne: Ik vond het erg leuk, vooral met flessenvoetbal toen we in een bootje sprongen om de bal uit het water te halen. Het was erg gezellig met iedereen erbij en de opbrengst is geweldig. We kunnen veel jongeren helpen en dat vind ik heel knap van ons allemaal. En de verteller van Nacht zonder Dak bracht met het filmpje meer informatie overhet doel.

Reactie van Femke: De film raakte mij heel erg. Ik had niet gedacht dat meiden van mijn leeftijd zulke erge dingen zouden meemaken. Als het verteld wordt, lijkt het toch minder erg dan dat je het op een filmpje ziet. NZD was heel gezellig, maar als je je ‘krotje’ bouwt , sta je er wel even bij stil dat sommige jongeren dit elke dag doen. Ik ben heel blij dat ik zo mijn steentje heb kunnen bijdragen en dat er een aantal meiden in India een beter leven krijgt...

Reactie van Annacarien: Wat ben ik blij dat ik een dochter in Nederland heb gekregen en niet in India. In India zijn meisjes niets en kosten ze alleen teveel geld. In de film klopte een meisje bij haar tante aan voor onderdak en dat kreeg ze niet. Ik kan me hier niets bij voorstellen en daarmee doet het zo’n pijn dat het in India wel gebeurt.

Het was enorm gezellig en de meiden waren echt onder de indruk van het verhaal over de meisjes in India. De opbrengst is ruim €1000: wat een prestatie! Bedankt voor ieders bijdrage. 
mei en juni 2018

De kinderen gingen de woestijn in

Van 27 mei t/m 17 juni zijn we in de kinderdienst aan de gang gegaan met het thema 'Roepen in de woestijn'. De woestijn: Een dorre droge plek, waar soms niets of alleen een sprinkhaan is te vinden. Maar ook een plek waar God van zich liet horen en wonderen verrichtte. We gingen op reis langs verschillende verhalen.

'It takes a village to raise a child' is een bekend gezegde. Daar kunnen we ook van maken: Er is een gemeente nodig om kinderen Gods boodschap te leren. Oftewel: we hebben jullie nodig! Misschien heeft u / heb je een bijzonder talent of hobby die je een keer kunt inzetten om een bijzondere activiteit met de kinderen te doen. Wil je langer betrokken zijn en meedraaien in de kinderdienst, dan horen we dat ook graag!

De leiding van de Kinderdienst     mei en juni 2018Klik hier voor een impressie van de wandeling van 2 juni (inlog vereist)mei 2018

De dominee dook in de boeken
Afgelopen weken was er (eindelijk :-) weer eens wat tijd om studiedagen bij te wonen, en in de voorbereiding daarop de boeken in te duiken. Zo werd ik bijgespijkerd over de manier waarop over de Tempel wordt gesproken in het Oude Testament. Samen met
collega’s keek ik naar en dacht ik mee over de herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling, en ook over het onderwijs van Hebreeuws en Oude Testament op de universiteit. Twee intensieve dagen volgde ik op Nieuw Hydepark, het vakantie- en scholingsoord van de Protestantse Kerk dat in Doorn staat, een bijscholing over ‘Pionieren’. Dat zijn nieuwe manieren van kerkzijn die ontstaan voor mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Vaak heel laagdrempelig, buiten kerkgebouwen, en met een activiteit. Anders dan ‘oude’ evangelisatie is het niet de bedoeling dat mensen zich aansluiten bij bestaande kerken, maar worden ook die groepen/gemeenschappen die rondom nieuwe plekken ontstaan gezien als volwaardige kerk. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld Nijkleaster in Jorwerd, en de Kliederkerken die overal in het land ontstaan. Ook onze eigen ‘De Zwaan’ in de binnenstad is zo’n plek. Tijdens de cursus dachten we samen na over wat de waarde van deze initiatieven is voor de kerk als gemeenschap van God. Natuurlijk was de eindopdracht om zoiets te bedenken voor je eigen wijk.  Ik zet op dit moment als afsluiting van de cursus daarom een idee op papier om de eenzamen in onze wijk (volgens Indebuurt033 is maar liefst 44% van de volwassenen in onze wijk eenzaam!) te bereiken. Misschien dat dat idee ook als inspiratie kan dienen voor een groep mensen die eens verder wil nadenken over Kerk in de Wijk zijn? Dan hoor ik het graag natuurlijk!
ds. Marieke den Braber


mei 2018

Govert Buijs aanvaardt Goldschmeding Leerstoel

Op 24 mei 2018 gaf Govert een 'oratie', een lezing, genaamd 'Waartoe is de economie op aarde?' ter aanvaarding van de Goldschmeding Leerstoel aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Govert is hoogleraar filosofie en nog een paar andere dingen aan de VU. De Goldschmeding Stichting voor Mens, Werk en Economie 'heeft als doel een betere wereld te initiëren door te denken vanuit het belang van de ander' (website Goldschmeding Stichting). Dit is ook zichtbaar in Goverts werk. In deze oratie pleitte hij voor een economie, niet van uitbuiting van de zwakkere door de sterkere, waar efficiency de enige maatstaf is, maar van de vreugde. Iemand zei over Govert: 'Sommige mensen verzamelen sigarenbandjes, Govert verzamelt leerstoelen.' Dit is al zijn derde. Wij kunnen terecht trots op hem zijn. Gefeliciteerd, Govert! Moge jouw boodschap door veel mensen gehoord en nageleefd worden.mei 2018

Boekeninloop levert € 725 op

Op 11 mei vond de boekeninloop plaats, die werd opgeluisterd door koffie en thee met heerlijk huisgemaakt gebak, en voorlezen voor de allerkleinsten. Die dag werd ongeveer € 500 opgehaald. Dankzij een na-verkoop op zondagochtend krijgt het bouwfonds er in totaal € 725 bij.

En nog zijn er boeken over! Wie dáár een goede bestemming voor weet kan de hoofdorganisator mailen: Gijs de Raad.
mei 2018

Kidsgear Children's Choir in de ochtenddienst

Voor een volle kerk trad Kidsgear Children’s Choir uit Oeganda op 6 mei op in De Hoeksteen. Een vrolijke en ook leerzame dienst, waar we zagen hoe een andere cultuur hun geloof beleeft en viert.

De kinderen zitten op de basisschool Kidsgear of de middelbare school Hoys College in Bukomansimbi, Oeganda. Ze variëren in leeftijd van zeven jaar tot zo’n 16 jaar. Hun tournee in Nederland duurt 85 dagen. In deze tijd gaan de lessen ook gewoon door.

Tijdens de dienst heeft het koor zich verkleed: vóór de preek droegen de meisjes vrolijke rode jurkjes en de jongens bijpassende rode blouses met een zwarte broek. Na de preek waren ze gekleed in traditionele Oegandese kledij.

Tijdens de preek heeft het koor in de kinderdienst onze kinderen een liedje – een refrein – aangeleerd en bij terugkomst in de dienst zijn ze samen even opgetreden.

En na de dienst kon de gemeente allerlei traditionele Oegandees handwerk kopen, wat we dan ook gretig gedaan hebben. Een mooie herinnering aan een heel bijzondere en inspirerende dienst waarin we konden vieren dat we allemaal, over de hele wereld, kinderen van God zijn.
Over Kidsgear Children's Choir

In de twee scholen van Kidsgear Children’s Choir in Bukomansimbi, Kidsgear en Hoys College, heeft iedereen gelijke kansen, ongeacht afkomst, talent of geloofsovertuiging. Deze twee scholen zijn opgericht en worden ondersteund door Stichting Up4s (‘Up for Us’) van Sylvia Mbabazi en haar man Frank Rus uit Deventer.

Het koor is al een aantal keren op tournee naar Nederland gekomen, waar het voornamelijk optreedt in scholen en kerken. Het doel van een tournee is het bekendheid geven aan het werk van Stichting Up4s, het werven van nieuwe sponsors en het inzamelen van geld.

De kinderen van het koor zingen en dansen voor hun eigen toekomst en die van hun leeftijdsgenootjes in Oeganda. Zie hier hun promotievideo, opgenomen in Oeganda.
April 2018April 2018

Seniorenuitje 2018

Op een stralende dinsdag, 24 april, gingen 38 senioren van De Hoeksteen en De Bron op excursie naar het museum over Marius van Dokkum in Andijk (NH). De bus reed al om 8.30 weg maar gelukkig was er koffie in Ermelo voordat het gezelschap door Flevoland, langs Lelystad en over de winderige Markerwaarddijk richting Noord-Holland reed.


Na ook nog een rondje langs de bezienswaardigheden in Enkhuizen gereden te zijn, arriveerde de bus bij Expositieruimte De Mantel in Andijk, waar een permanente tentoonstelling van de schilder Marius van Dokkum gevestigd is in een voormalige bloemenwinkel van de zus van Marius.


Na een heerlijk stamppottenbuffet konden de bezoekers de schilderijen van Marius van Dokkum bewonderen en aanverwante producten kopen zoals kaarten en puzzels. De zus van Marius heeft ook heel leuk verteld over de verschillende schilderijen en details laten zien die ons anders niet opgevallen zouden zijn. Er was ook een film over het ontstaan van zo’n schilderij, waar Marius doorgaans wel drie maanden over doet. Het was gezellige en leerzame dag vol mooie indrukken.


April 2018

Opbrengst inzamelingsactie postzegels en kaarten in 2017: €31.533!

Ook in 2017 zijn er in plaatselijke gemeenten weer dozen vol postzegels en ansicht-­ en geboorte-kaarten ingezameld. Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesor­teerd om het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren. De op­brengst in 2017 is totaal €31.533.
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers, die met veel inzet en enthousiasme voor een mooie opbrengst hebben ge­zorgd voor Kerk in Actie en de GZB. Hiermee kunnen beide organisaties mensen ondersteunen hun leven waardevol te leven. Zo kan Li uit China naar school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk en kan Itje naailes geven aan vrouwen in Pa­poea. Namens hen, hartelijk dank!Vrijdag 13 april
Gezellig en indrukwekkend Hoeksteenconcert

Het was genieten in de Hoeksteen vrijdagavond 13 april op het concert georganiseerd door Annacarien Huisman en Frank Odding en uitgevoerd door vele getalenteerde Hoeksteners. "Muziek is een verhaal" zei Frank, en we hoorden ook van de musici hoe de muziek hun leven gevormd heeft. Dus niet alleen genieten van muziek, maar ook elkaar beter leren kennen! Het zou een concert van anderhalf uur zijn, maar wij hebben met z'n allen zoveel talent dat het meer dan twee uur duurde. Frank heeft al beloofd dat er meerdere van deze uitvoeringen komen, zij het dan niet voor het bouwfonds want dan is de verbouwing al afbetaald. Deze keer was de opbrengst voor het bouwfonds bijna €450.

 


Palmpasen, 25 maart 2018

Feestelijke ingebruikname voordeur

Vandaag hebben de kinderen van de kinderdienst met hun palmpasenstokken de rest van de gemeente begeleid in de feestelijke ingebruikname van de nieuwe voordeur van onze kerk. Vlak na de dienst ging iedereen voor de laatste keer, met de kinderen voorop, door de achterdeur naar buiten en kwam weer door de voordeur naar binnen. Daarna was er koffie en thee, ook in de nieuwe huiskamer. De kinderen gingen daarna met hun palmpaasstokken in optocht naar de Koperhorst, om ook daar te zingen: "Hosanna, hosanna, de koning komt voorbij!"


maart 2018

Willemieke Maasland kijkt terug op haar stage in De Hoeksteen in een open brief aan de gemeente

Beste gemeenteleden,

Op de kerkenraadsvergadering van 19 oktober 2017 heb ik groen licht gekregen om stage te mogen lopen bij De Hoeksteen en nu is het alweer tijd om af te ronden. Er zijn inmiddels vijf maanden verstreken die in mijn beleving zijn omgevlogen.

Mijn stage had een projectmatige inslag. Dat wil zeggen dat ik voor de vakken vieringen leiden en pastoraat me heb verdiept in deze onderdelen van het kerkenwerk en mijn opdrachten heb kunnen uitvoeren. Met de overige kerkelijke activiteiten heb ik me vanwege deze projectmatige insteek niet of nauwelijks kennis gemaakt.

Mijn dank gaat allereerst uit naar Marieke den Braber en haar goede stagebegeleiding. Ze heeft me laten kennismaken met pastorale bezoeken en me met raad en daad bijgestaan in een eigen pastoraal traject met een gemeentelid. Ook bij het opzetten van mijn eerste kerkdiensten en het schrijven van mijn eerste preken heeft ze me wegwijs gemaakt. Opbouwend, kritisch, humorvol , relativerend en daardoor op een erg prettige manier.

Mijn dank gaat ook uit naar de kerkenraad en u als gemeente omdat ik een kleine blik in de Hoeksteenkeuken mocht werpen. Na één van de kerkdiensten die ik heb bijgewoond vroeg een gemeentelid wat mijn indruk was van De Hoeksteen. Ik vond en vind dat niet makkelijk om in een paar woorden te omschrijven, omdat ik de ins en outs van De Hoeksteen nog lang niet ken. Woorden die in me opkomen zijn: divers, open, humorvol en betrokken. Ik heb me in de korte tijd dat ik te gast mocht zijn me thuis gevoeld. Ik hoop dat dit gevoel van thuis voelen voor velen van u en voor nieuwkomers eveneens het geval is of zal worden. Mijn wens is dat De Hoeksteen meer is dan een samenkomen van gelovige individuele personen op zondag. Namelijk dat De Hoeksteen een groep mensen is die samen op weg is in Gods liefde om het goede te zoeken voor de ander.

Dank voor de openheid nogmaals. Zowel in gesprekken als in de gelegenheid die ik heb gekregen om een dienst te mogen leiden en mee te draaien in de rooster van lectoren.

Zegen toegewenst en wellicht tot ziens!

Willemieke
maart 2018 

Geloven is stom? Een verslag van een avond
Ouders uit de vier kwartetkerken kwamen op 8 maart in de Hoeksteen samen om te praten over het overdragen van hun geloof aan hun kinderen. Het was een goede avond waar ouders van kinderen in heel verschillende leeftijden in gesprek gingen.
We spraken over ons eigen geloof, en wat daarin belangrijk is. En over hoe we dat delen met de kinderen.

Het was een waardevolle avond, waarin het ook mooi was om te merken hoe we elkaar uit de vier verschillende kwartetkerken (Hoeksteen, De Bron, Fonteinkerk, Emmaus) rond dit onderwerp konden ontmoeten.maart 2018

De komende weken loopt Willemieke Maasland nog stage in De Hoeksteen

Willemieke stelt zichzelf voor: "Ik ben Willemieke Maasland, 34 jaar oud en mag in de komende maanden stage lopen in De Hoeksteen. Deze stage doe ik in het kader van de deeltijdopleiding Godsdienst Pastoraal Werk. Ik zie uit naar deze stagetijd waarin ik vooral binnen het pastoraat en de vieringen leerervaringen hoop op te doen onder leiding van Marieke den Braber. Hierbij hoop ik regelmatig in de kerkdiensten aanwezig te zijn om de gemeente als geheel beter te leren kennen.

Kort iets over mezelf: ik woon in Schuilenburg, ben getrouwd met Michaël van der Meulen en werk parttime als psycholoog bij GGZ Centraal. Van hardlopen kan ik erg ontspannen en ik geniet van het er op uit gaan de natuur in. Of dit nu het mooie Den Treek is, fietsen langs de Eem of het beklimmen van een berg in Oostenrijk, overal zijn mooie plekjes te vinden."

Op 25 februari 2018 wordt de dienst in De Hoeksteen geleid door Willemieke. Het wordt haar allereerste dienst als student Godsdienst Pastoraal Werk (Christelijke Hogeschool Ede). Met deze dienst, en een viering in de Koperhorst op 10 maart, rondt ze het blok ‘voorgaan (in een eredienst)’ af. De komende periode sluit ze ook het blok ‘pastoraat’ af, en dan volgt eerst een periode van zwangerschapsverlof. We wensen haar de komende weken zegen toe bij de vieringen, en bij het afronden van haar werk voorlopig hier.februari 2018

Jong en ouder hielp op 13 februari dozen vullen in de Voedselbank.
Een leerzame en leuke avond.

Wist je dat

 • hier in Amersfoort 500 gezinnen van de voedselbank leven
 • sommige mensen het heel moeilijk vinden dat ze naar de voedselbank gaan
 • een doos voor een week niet genoeg is om alle dagen van te eten
 • je dus van het weinige geld dat je hebt echt nog iets over moet houden voor eten?
 • de voedselbank op heel veel vrijwilligers draait
 • dat je net als wij ook 1x een avond kunt helpen met een club van 12 personen?
 • we het nog wel een keer willen doen: ga je mee?


januari 2018

 Kleuter-Peuterdienst: Een verslag

We hebben een hele gezellige dienst gehad met alle peuters en kleuters uit De Hoeksteen en De Bron. Er was een feestje! Daarvoor hebben we eerst uitnodigingen gemaakt en naar de brievenbus gebracht. Daarna konden we ons allemaal verkleden als bruid of bruidegom en hebben goed geoefend op JA zeggen en ringen omdoen. We luisterden goed naar het verhaal dat dominee Berend ons vertelde: Jezus was ook op een bruiloft, maar toen was alle wijn op. Jezus zorgde er toen voor dat er nieuwe wijn was en dat het feest door kon gaan. Ook bij ons werd er water in limonade veranderd!! dat was lekker. En een feest is natuurlijk niet af zonder taart, dus na de dienst hebben we nog cakejes versierd en lekker opgesmikkeld. Het was een heerlijke belevenis.
november 2017

Gezellige gemeenteavond over Koersplan 2017-2021


Het nieuwe koersplan (hier te lezen en te downloaden) is tot stand gekomen door afgelopen jaar input te verzamelen tijdens gemeenteberaden en andere bijeenkomsten met gemeenteleden. Met die input zijn de verschillende ambtsdragers en commissies weer aan de slag gegaan, en daar is dit plan uit voortgekomen.


Op donderdagavond 9 november legde de kerkenraad dit concept aan de gemeente voor, om hen te vragen: is dit de koers waarop we inderdaad met elkaar willen varen de komende jaren? Andere tekstuele toevoegingen en aanpassingen kunt u tot uiterlijk dinsdag 14 november sturen aan: scriba@hoeksteenamersfoort.nl.


Zoals bij elke koers zullen we tussentijds regelmatig moeten bijhouden of we goed op koers liggen, of dat we wat moeten bijstellen. Daarom willen we dit plan elk halfjaar laten terugkomen tijdens de kerkenraadsvergadering, zodat we de koers goed in het oog blijven houden en tijdig kunnen bijsturen.

Wanneer grote koerswijzigingen nodig zijn, dan komen we natuurlijk weer bij u terug!

 

Na de gemeenteavond is het aan de kerkenraad om het koersplan vast te stellen. Het streven is om dit te doen in de vergadering van 16 november.Oktober 2017

Lectoren gestart

Vanaf zondag 15 oktober worden de lezingen uit de bijbel verzorgd door een groep gemeenteleden. Zij heten lectoren. Optimistisch hoopten we er uiteindelijk 10 te vinden. Maar er was zoveel enthousiasme dat we zijn gestart met een groep van 12. Geweldig!
Bevlogen en geconcentreerd hebben we een avond geoefend met elkaar, en tips gegeven. Het zal in het begin soms nog wel even wennen zijn, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt. Zijn er vragen of opmerkingen over de lectoren, dan kun je die kwijt bij de tijdelijk coördinator van de lectoren, ds. Marieke den Braber.


October 2017

Kerkdiensten worden iets anders

Vanaf zondag 15 oktober zullen we een aantal dingen net wat anders gaan doen in de kerkdiensten. Dat is de uitkomst van het gesprek dat we in het eerste halfjaar van dit jaar met elkaar hadden.


Het belangrijkste

Uit die gesprekken kwam dat er drie dingen voor jong en oud heel belangrijk zijn in een kerkdienst: Woord van God, Muziek en Gebed. De manier waarop we daarmee omgaan verschilt per persoon, en dus ook per kerkdienst.


Veranderingen

Sommige dingen in onze diensten doen we al lang, en blijven we ook zo doen. Andere dingen gaan we wat anders doen, bijvoorbeeld: gemeente-leden gaan (weer) de bijbellezingen doen, kinderen vragen we mee te doen met de collecte, en bij de evangelielezing gaan we niet meer staan.

Dat we gingen staan, was uit eerbied, maar in de loop van de tijd is die betekenis en het gevoel dat erbij hoort, voor de meesten verloren gegaan. We hebben er uiteindelijk voor gekozen om te blijven zorgen dat de lezingen goed verzorgd worden gedaan, en met eerbied en respect, maar niet meer te gaan staan. Dat zal voor sommigen een gemis zijn, voor anderen juist niet. We gaan het met elkaar ervaren.


Uitproberen

In de diensten zullen we ook af en toe iets anders uitproberen. Steeds is daarna de mogelijkheid om te vertellen wat u ervan vond. En na een half jaar kijken we hoe dit iedereen bevalt. Zo nodig passen we dan de keuzes weer aan.


Achtergrond

Hier treft u een uitvoeriger plan aan voor de toekomst. Hier staat ook een overzicht van alle opmerkingen over de eredienst die in de maanden maart t/m mei door onze dominee zijn verzameld.

De kerkenraadOctober 2017

Klussen!Op zaterdag 7 oktober is er flink geklust in en rond de kerk. Buiten werd gesnoeid en gezaagd om te zorgen dat de aannemer vanaf eind oktober aan de slag kan met de verbouwing van de kerk.Binnen werd hard verder geklust aan de SooZ.


October 2017

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Henk Schenk, Christel EijkelenboomGijs de Raad, Lammy Woldendorp

Zondag 8 oktober namen we afscheid van Henk Schenk als voorzitter van de kerkenraad, Christel Eijkelenboom als scriba en Wilma Koolstra als missionair ouderling.

Omdat Wilma op vakantie was, nemen we van haar op een later moment nog afscheid. Maar Henk en Christel werden in de dienst hartelijk bedankt voor hun inzet, talenten en tijd.


In dezelfde dienst mochten we Gijs de Raad bevestigen als voorzitter, Sonja Buter als scriba en Lammy Woldendorp als ouderling. We zijn dankbaar dat zij zich willen inzetten om samen de kerk mee te dragen en te leiden.
September 2017

Kamram heeft een baan!

Een tijdje geleden schreven we hier over Kamram. Een man die in Nederland is komen wonen omdat in zijn eigen land het te onveilig was.
Hij wilde dolgraag ook zijn vrouw laten overkomen, maar daar zijn allerlei voorwaarden aan verbonden. Kamram begon letterlijk op straat, en met niets. Maar hij heeft zijn enorme best gedaan en binnen korte tijd een huis en werk gevonden. Die baan was alleen niet voor ‘vast’, en dat is wel iets dat de IND vereist.

Het is hem nu toch gelukt een langdurig contract te krijgen voor zijn werk, en daarmee heeft hij aan alle voorwaarden voldaan! De papieren zijn op de post naar de IND en we hopen heel erg met Kamram dat nu de laatste hobbel is genomen om zijn vrouw eindelijk weer in de armen te kunnen sluiten!


september 2017

Kerkproeverij

In Engeland is het begonnen als 'Back to Church Sunday' en in Nederland begint het dit jaar ook, onder de naam 'Kerkproeverij. Ook als Hoeksteen gaan we meedoen.

Waarom eigenlijk? Het blijkt dat veel mensen wel geïnteresseerd zijn in geloof, maar moeilijk nog over de drempel komen, en zeker niet alleen! Maar als men weet dat er veel meer nieuwe mensen komen, dan wordt het een stuk makkelijker.
Daarom is het ook belangrijk om aan te sluiten bij de landelijke campagne waardoor we automatisch al een stuk reclame krijgen.
Op deze pagina gaan we steeds wat verder vertellen over de Kerkproeverij, want het vraagt ook wat van ons als Hoeksteners. Bent u al nieuwsgierig geworden? Veel informatie is te vinden op www.raadvankerken.nl.

Wat kunnen we nu al doen om de Kerkproeverij op zondag 10 september tot een succes te maken?
Mensen nodigen mensen uit, niet een kerkgebouw. Zou het niet leuk zijn om een aantal posters te maken met daarop iemand van De Hoeksteen met een tekst? Bijvoorbeeld: Ik kom in De Hoeksteen omdat... En dat hoeft niet hoogdravend te zijn. We kunnen de posters dan in de kerk ophangen zodat ook toevallige bezoekers zien wat hier zoal gebeurt. Echt iets voor jou? Graag aanmelden bij Marieke, 06-27 152 946.

Hoe was jouw eerste keer?  En dan bedoel ik natuurlijk de eerste keer dat u in De Hoeksteen kwam. Het is misschien al jaren terug maar probeer het u even te herinneren...
Voelde u zich als een vreemde eend in de bijt? Werd u opgemerkt door iemand and wie sprak u aan?
Goed om te proberen ons dat weer voor de geest te halen en dan ons in te leven hoe het is voor een wildvreemde.
We hebben trouwens een 'mystery' gast uitgenodigd. Die komt in de komende weken eens kijken hoe het is om als nieuwsgierige De Hoeksteen in te gaan. Misschien zit hij of zij komende zondag wel naast u!
Begin september komt de gast vertellen hoe dat was...

Een waar gebeurd verhaaltje van een aanglicaanse bisschop. Op een vakantie besluit de bisschop zondags naar één van zijn parochiekerken te gaan. Hij neemt plaats op een van de achterste banken. Na enige tijd wordt hij door een man op zijn schouder geklopt en hij hoort hem zeggen, 'Excuse me sir, you are sitting in MY seat.' De bisschop draait zich om en de man ziet nu het  'priesterboordje' en kan slechts zeggen, 'Oh whoops...!'

Vijf redenen om WEL iemand uit te nodigen voor de Kerkproeverij op 10 september 2017:
1. Ik gun het mijn vriend(in) wat ik zelf vind en beleef in de kerk.
2. Mijn taak is uitnodigen, niet zorgen dat iemand komt.
3. Nee voor de uitnodiging is niet nee tegen mij als persoon.
4. Wie wil nou geen 'blijde boodschap' horen?
5. Het zou zomaar eens 'Ja, leuk!' kunnen zijn als antwoord.

Als laatste voor de vakantie een puzzel.
We gebruiken in onze kerk veel woorden die voor buitenstaanders niet zo begrijpelijk zijn. Op 10 september moeten we die dus in de dienst vermijden. Hieronder volgt een lijstje met woorden; voor u en jou de puzzel om hedendaagse alternatieven te bedenken. Stuur uw/jouw oplossing op naar onze dominee, predikant@hoeksteenamersfoort.nl. Op 3 september zullen we de mooiste vondsten publiceren en is er een prijs voor de mooiste of leukste oplossing. De woorden zijn: diaconie, genade, zegenen, Heilige Geest, ontferming, voorbede, lofzang, kyrie, psalm. Succes allemaal en fijne vakantie!

Kick-Off Kerkproeverij

Om deze eerste Kerkproeverij in te wijden, organiseert de Raad van Kerken Nederland op vrijdag 1 sepember 2017 om 11 uur een feestelijk programma op het terrein van de St. Joriskerk, Hof 1 in Amersfoort. Tot 11.30 vindt er een kort programma plaats waarbij de media-priester Roderick Vonhögen enkele gesprekken voert en het geheel loopt uit op een koffie-met-taart moment, met een speciale Kerkproeverij-taart gebakken door de winnares van Heel Holland Bakt 2016, Annemarie Pronk. Ook voorbijgangers en bezoekers van de vrijdagse Amersfoorts weekmarkt worden dan uitgenodigd om van de lekkernij te proeven.


Het is de bedoeling dat deze bijeenkomst landelijke publiciteit genereert; de pers zal erbij zijn om verslag te doen. We willen graag laten zien dat Kerkproeverij een samenwerking is die breed gedragen wordt in kerkelijk Nederland. Dus het is van belang dat zoveel mogelijk van ons ons gezicht laten zien en daarmee onderstrepen dat we de campagne belangrijk vinden.


Kijk voor meer informatie op www.raadvankerken.nl en www.kerkproeverij.nl.


Mystery Guests zijn positief!

De twee mystery guests zijn geweest op zondag 10 september. Ze voelden zich welkom en gezien, en werden door verschillende mensen aangesproken.  Het viel hun op dat er veel mensen van verschillende leeftijden waren. Ze vonden de dienst mooi en duidelijk, vooral het kyriegebed als ‘gebed voor de wereld’ sprak hen aan. Ze voelen zich zelf wel het meest aangesproken als het wat persoonlijker en informeler overkomt. Ze vonden de interactie met de mensen goed, dat missen ze elders wel eens: dat mensen de kans kregen een gebedsonderwerp te noemen, en uitgenodigd werden mee te doen met het kinderlied en anderszins actief betrokken werden. De betrokkenheid op de buurt merkten ze ook op. Het enige minpuntje dat ze noemden: de ruimte om koffie te drinken, die was te krap en benauwd (de verbouwing van de hal is dus een goede keuze!). Al met al vonden ze het een plezierige ervaring. Wat voor ons een opsteker is, en een stimulans om een andere zondag net zo welkom te zijn als afgelopen week!
Herman Koolstra en Marieke den Braber 

Oude woorden in een nieuw jasje

In de aanloop naar de Kerkproeverij vroegen we om oude woorden in een nieuw jasje te steken. Er kwamen veel reacties, en die hebben in de kerk gehangen.
Hieronder het lijstje van degene die jullie het meeste uitkozen:

 • Lofzang - Samen Gods grootheid uiten in een lied
 • Kyriegebed - Het lijden van mensen wereldwijd uitspreken tegenover God
 • Genade - Gods aanbod tot herkansing voor alle mensen
 • Zegenen - Teken: God is met je
 • Heilige Geest - Als de lucht in een ballon, je ‘kan’ het voelen, maar ziet het niet
 • Ontferming - In een liefdevolle houding iemand bij de hand nemen
 • Voorbede - Aandacht vragen voor
 • Psalm - David’s greatest hits
 • Diaconie - Zorgen en delen
Iedereen bedankt voor het insturen en meedenken!

Herman Koolstra en Marieke den Braber


juli 2017

Gijs de Raad en Christel Eijkelenboom doen twee weken vrijwilligerswerk op de Filipijnen.

Dit is hun verslag.

15 juli 2017. Over een langverwachte aardbeving en een onverwachte overstroming (onder andere)...
Beste allemaal,
Misschien hebben jullie begin juli gehoord dat een eiland van de Filipijnen getroffen is door een aardbeving. De eilandengroep ligt op een breuklijn en dat merken ze hier dus soms letterlijk. Daarom gingen gistermiddag vier uur de sirenes om te oefenen. Want het is nationale rampenbestrijdigsmaand! Iedereen verliet in 45 seconden het gebouw en moest wachten tot het sein kwam dat we weer naar binnen konden. Je maakt nog eens wat mee!
Minder verwacht was dat ik vannacht toen ik uit bed stapte ineens in een paar centimeter water stond. Er was een aansluiting met deRegen in Batangas waterleiding losgeschoten en een aantal kamers was daardoor onder komen te staan. Met vereende krachten hebben we het water eruit geschept, gedweild en opgedept. Gelukkig hadden we niet veel kwetsbare dingen op de grond staan. Alleen mijn net nieuwe Engelse bijbel dreef rond. Daar is geen redden meer aan.

Batangas
Donderdag reisden we met de bus naar Batangas, ten zuiden van Manilla, een rit van 3,5 uur (dat is voor hier kort...). We werden er zeer hartelijk ontvangen en hebben de mensen daar uitgebreid gesproken. Het is een groep die bestaat uit zes Filipino's en één verfilipijnste Amerikaan die een christelijke leefgemeenschap aan het opbouwenShepherd's Home in opbouw zijn, letterlijk en figuurlijk. In de Filipijnen zijn er veel voorgangers die veel bijbelkennis hebben maar niet zo veel mensen met kennis van hun eigen hart. In een proces van een aantal jaren hebben ze geleerd om met elkaar te leven vanuit een houding van elkaar dienen en aanvaarden en met elkaar leven ("servant leadership"). Ze hebben begin dit jaar een stuk land gekocht in de 'middle of nowhere' - de weg houdt er letterlijk op. Ze hebben inmiddels een aantal huizen staan en een 'community centre' met kapel. Er is nog een gebouw met slaapgelegenheid in aanbouw en ze zijn het land bewoonbaar aan het maken. Ze laten zich onder andere inspireren door Henri Nouwen die de weg naar binnen altijd ook weer combineert met de weg naar buiten. Anders wordt het navelstaren of in de overactiestand staan.
Het waren inspirerende gesprekken. We zouden best willen dat we binnen onze eigen geloofsgemeenschap meer van dat soort gesprekken konden voeren met elkaar!

Vanmiddag waren we in een 'squatter area', een sjieke naam voor een sloppenwijk. We waren in een kleine geloofsgemeenschapFreedom Park Bible Church, Manilla waar ongeveer 15 mensen hun vrije zaterdagmiddag besteedden aan workshops van Gijs (wat een lastig uit te spreken naam is) en Christel. Op de vraag, Waar denk je aan als het gaat om trauma? kwamen onder andere de volgende antwoorden: aardbeving, brand, overstroming, moord, overvallen, (fysiek) misbruik. Waarmee gelijk duidelijk is met welke heftige zaken deze mensen soms te maken hebben. Gijs heeft een workshop gegeven over omgaan met trauma en op verzoek van de voorganger heb ik een korte sollicitatietraining gegeven. We werden ook daar warm ontvangen. En een aantal mensen kwam nog even napraten of nog wat zeggen of vragen. Natuurlijk moest er ook een staatsieportret bij!

Kortom, het waren dagen vol met indrukken. Morgen hebben we onze eerste vrije dag. En daar hebben we zin in.

We danken jullie voor het meeleven en het meebidden. Warme groeten uit een regenachtig Manilla van Gijs en Christel.

19 juli 2017. De niks-mensen
Beste allemaal,
Groeten uit een nat Manilla! Het regent - alweer - maar wij zitten gelukkig droog en hebben tijd om jullie bij te praten over onze tweede week hier.

Global Commission Fellowship North
Zondag zijn we 'gewoon' naar de kerk geweest. Het is een kerk met 95% Filipino's uit de middenklasse (denken we, gezien de kleding). Het leek wel een beetje op een dienst in De Hoeksteen, met dit verschil dat als de dienst begint er bijna nog niemand is! De eerste 15 minuten komen de mensen binnen druppelen. Er kwamen denk ik zo'n 100 mensen, maar ze hebben twee diensten per ochtend. Een voorganger die preekt vanaf een iPad en tijdens de preek ook Youtube-filmpjes laat zien, een lezing uit de bijbel, gebed, collecte (voor de preek!)...
En één keer per maand hebben ze vijf-minutengesprekjes tijdens de dienst: je krijgt een papiertje met twee suggesties erop voor gespreksvragen en daar ga je over praten met je buurman/vrouw. Op de beamer zie je een soort zandloper terugtikken naar 0. 't Was leuk om zo een onbekend iemand te spreken.
Wat absoluut anders was, is dat na afloop iedereen hups gelijk weer naar huis gaat. Dat is bij ons - gelukkig - toch anders! Ook krijg je voor de dienst een soort samenvatting van de preek waarop je dingen kunt aanvullen, invullen of opschrijven.

De NIKS mensen
Maandag spraken we een jong Duits koppel dat twee jaar in een klein dorpje heeft gewoond op een ander eiland. Ze waren hier voor een paar dagen voordat ze voor verlof terug zouden vliegen naar Duitsland. Ze vertelden dat de naam van de stam/bevolkingsgroep ('Waray-Waray') letterlijk 'niets-niets' betekent. En een deel van de mensen voelt zich ook zo: laag zelfbeeld, niets waard. Ze hadden het leven daar gedeeld en ook mogen zien hoe mensen die gingen geloven zich ervan bewust werden dat ze voor God (en voor mensen) wel waardevol zijn. Het Duitse stel probeert na te denken over hoe je je kunt verhouden tot de vraag, Waar is God? in deze armoede en in deze ellende? Dit is in het Duits een stukje van hun antwoord:Een sloppenwijk
Die Frage is nicht Wo ist Er, sondern Wo sind wir? Wo bist du? Und sehe ich zu oder lasse ich zu dass am Ende des Tages meine eigene Frage zu mir spricht; was am Ende bleibt, ist die Frage, wo du bist.
(De vraag is niet, Waar is Hij, maar Waar zijn wij? Waar ben jij? En kijk ik toe, of laat ik toe dat aan het eind der dagen mijn eigen vraag tot mij speekt; wat aan het eind blijft is de vraag, waar jij bent.)

M-ministry
Gisteren hebben we uitgebreid gepraat met iemand die in de Moslim sloppenwijk werkt. Ze hebben daar een 'community centre' waar inwoners kunnen komen voor cursussen, gesprek, koffie enz. We hebben al pratende verkend of m.n. Gijs hier iets zou kunnen betekenen op het gebied van trauma- en verslavingszorg. Ze hebben daar te maken met o.a. berovingen, moord en fysiek en seksueel geweld. De mensen leven dicht op elkaar en er is veel armoede. De werkers in het 'community centre' proberen met een team van mensen er te zijn voor de slachtoffers en de bewoners. Morgen gaan we er naartoe om te kunnen zien en ervaren hoe het er daar uitziet. Misschien geef ik - Christel - er een korte workshop. Dat zien we morgen wel.

En verder...
 • hebben we ook een klein beetje toeristisch Manilla gedaan - op ongeveer de warmste dag van de week!
 • hebben we 'some minor difficulties' met onze gezondheid. We hebben allebei, lijkt het, een virale luchtweginfectie te pakken waardoor we ons niet zo fit voelen. Het plan was om vrijdag, zaterdag en zondag naar de sloppenwijk te gaan en daar ook vlakbij te verblijven, maar we moeten nog even afwachten hoe het met ons gaat in de loop van vandaag en morgen. Jullie gebed hiervoor stellen we zeker op prijs.
 • is het hier een komen en gaan van mensen. Net hebben we iemand uitgezwaaid die hier lang heeft gewerkt. Ze nam haar hond mee terug naar Canada. De hond - en zij - moeten 18 uur vliegen. Het is echt ontroerend om te merken hoe ook gebeden wordt voor een rustige vlucht voor de hond.
 • hadden we gisteren een gebedsbijeenkomst met de staf. Daardoor krijg je iets meer een idee over de andere projecten en activiteiten die hier gaande zijn.

Maandag spreken we nogmaals met Iljo van ABCCOP (Alliance of Bible Christian Communities of the Philippines). Zij probeert te werken - met de Filipijnse staf - aan bewustwording in de plaatselijke kerken. En daarmee is onze oriëntatie ook voorbij en begint de tweede helft van ons verblijf hier.

Met een warme groet van Christel en Gijs sluiten we af met een quizvraag:
Waarom worden er hier zo veel gastendoekjes verkocht in de winkels?
 1. In deze cultuur speelt familie een grote rol, dus ze hebben veel gasten.
 2. Als het regent kun je het doekje op je hoofd leggen.
 3. Je moet hier vaak je handen wassen vanwege de uitlaatgassen, het vuil enz.
 4. Je kunt het in je nek leggen als het heet is.


24 juli 2017. Onze laatste update.
Het antwoord op de quizvraag over het gastendoekje kun je zien op de foto hiernaast... We hebben een winnaar!

En verder:
Er was eens een sloppenwijk hier in Manilla, Welfareville, waar 6000 mensen woonden. De huizen stonden er dicht op elkaar. Op een kwade avond brak er brand uit. Alle mensen moesten rennen voor hun leven en konden niets meenemen. Ook de kerk in de wijk brandde tot de grond toe af. Gelukkig waren er 'maar' twee doden (wonder boven wonder). De brandweer kon niet in de wijk komen... het was maar een sloppenwijk. Vergelijk het maar met de vuurwerkramp in Enschede: alles is weg!
Inmiddels zijn ze acht maanden verder. Na de eerste noodhulp zijn de meeste helpers en organisaties vertrokken. Ruim 1500 mensen wonen nog steeds in een grote gymzaal, hutje mutje op elkaar. Ze maken er het beste van. Er is zelfs een klein winkeltje en een enkeling heeft een tv weten te bemachtigen. Een deel van de slachtoffers woont nu in half afgebouwde huizen in de oude wijk. Wel lastig is dat je moet bewijzen waar jouw huis was...
Wij trokken drie dagen op met mensen van deze kerk / gemeente. Een verpleegkundige die in de gymzaal zonodig kan screenen en helpen; iemand van Lifelihood (sic), een project waarbij mensen tassen maken voor de verkoop, waardoor ze een klein inkomen verdienen; een leugdleider, die jongeren uit de wijk motiveert om door te gaan met school en ook probeert om via beurzen (10 euro per maand ongeveer) dat mogelijk te maken; een 'churchplanter', iemand die betrokken is bij het opzetten van huiskringen in deze en andere wijken. Ze werken vanuit een holistische mensvisie.
We zijn onder de indruk van de veerkracht van de mensen hier. Ja, ze kunnen ook weinig anders dan doorgaan, maar toch. De kerk probeert er te zijn voor degenen die het zwakste zijn op een praktische manier. Met totaal 20 vrijwilligers doen ze dat ook oop andere plaatsen in en om Manilla.

Zaterdag waren we in Pandakan. Daar gingen we heen met de trolley, een avontuurtje op zich, zie de foto! Voor een jongerengroep die daar elke zaterdag bij elkaar komt heb ik een workshop gedaan over je kwaliteiten en hoe dat alles te maken heeft met welk beroep bij je kan gaan passen. Het was een leuke groep van 12 jongeren. Daarna heeft Gijs een workshop gegeven over emoties aan ongeveer 30 vrouwen. Quite a challenge!
En toen weer terug met de trolley over de brug en hopen dat er geen trein aankwam!

Wat ons raakt is dus de veerkracht van de mensen. Ze lachen veel - ze lachen denk ik soms ook de ellende van zich af. Maar of dat zo verkeerd is... ik weet het niet.
We kijken terug op twee intensieve weken met ontmoetingen, gesprekken, plezier, blunders, eye-openers en verwondering. Als ze hier 'misschien'  zeggen, kan het ja zijn of nee of misschien; als ze je de weg wijzen - de verkeerde kant op - is dat omdat beleefdheid gaat boven vertellen dat je het niet weet... en zo meer. De vele indrukken moeten bezinken. En dan zijn we benieuwd waar het naartoe groeit - of niet!
We zijn dankbaar dat we dit konden doen. Morgen begint onze tweede helft: vakantie! En meer zien van dit land.

Dit is voor nu de laatste update. Er is natuurlijk veel meer te vertellen maar dat doen we liever gewoon om onze eigen tafel met kip met rijst!

Salamat
Christel en Gijs


Diaconale Jongerenreis naar Rwanda van 31 juli tot 14 augustus.

Lees hier de verhalen van 'onze' meiden.juli 2017

Herman Koolstra gepromoveerd

Op donderdag 6 juni 2017 is Herman Koolstra aan de Technische Universiteit Delft gepromoveerd op het onderwerp "Preventing Aircraft loss of control: Aiding pilots in manual recovery from roll-limited situations". Dit is een onderwerp dat iedereen na aan het hart ligt die wel eens moet vliegen! Dankjewel Herman voor je bijdrage hieraan en gefeliciteerd met je promotie!
juli 2017

'Nacht zonder dak' voor herhaling vatbaar

Nacht zonder dak was een leuke en gezellige nacht. 's Avonds kom je bij elkaar om een nacht zonder dak te slapen. Dat deden we op 30 juni voor kinderen uit Kenia die in de sloppenwijken leven.

De opbrengst van Nacht zonder Dak was ongeveer €900 en daarmee hebben we 22 kinderen uit Kenia geholpen. Ik ben heel blij dat we zoveel kinderen hebben geholpen en ik wil dit graag nog een keertje doen!

Jonne Odding
 juni 2017

Actie "Vakantiegeld delen" 2017 prima resultaat

'Ik zou zo graag na de schoolvakantie aan mijn klasgenootjes willen vertellen waar ik op vakantie ben geweest,' vertelt Johanna. 'Maar wij gaan nooit op vakantie want daar hebben mijn ouders geen geld voor. Mijn moeder is werkloos geworden en mijn vader verdient niet genoeg als zzp'er.'

In Amersfoort groeien 3.700 kinderen op in een gezin met een laag inkomen. De diaconieën van de Protestantse Gemeente Amersfoort en de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord hebben dit jaar voor de veertiende keer de actie Vakantiegeld Delen georganiseerd. Zij doen dit in samenwerking met de wijkteams, de inloophuizen en de voedsel- en kledingbanken. De projectgroep Vakantiegeld Delen is er voor iedereen met een laag inkomen die in Amersfoort woont, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.
Dit jaar was er een recordopbrengst van maar liefst €52.789,32 en werden 145 'adressen' blij gemaakt met een gift. Mede dankzij de bijdrage van vele Hoeksteners! Dankuwel daarvoor!

(PS... ook deze gift komt in aanmerking voor belastingaftrek)

Meer informatie: Joke Koolhof, diaconaal opbouwwerker Protestantse Gemeente Amersfoort, dowamersfoort@solcon.nl.mei 2017

Lunch met El Shadai-gemeente gezellig en leerzaam

Op 7 mei 2017 hebben leden van onze gemeente kennisgemaakt met de El Shadai-gemeente, die op 's zondagsmiddags in onze kerk hun viering houdt. Leden van deze kerk zijn doorgaans van Congolese en Rwandese afkomst en wonen verspreid over het hele land. Eerst kwamen we samen in een kleine viering op Nederlandse manier, toen samen geluncht (Nederlandse soep en broodjes, gevolgd door een Rwandese lekkernij) en daarna een kleine viering op Rwandese manier.

Het was heel fijn zo op een ongedwongen manier met elkaar kennis te maken. Eerst verliep het wat stroef, maar tijdens de lunch kwamen de gesprekken op gang. We ervoeren tegelijkertijd wat we gemeen hebben - lid zijn van de wereldwijde christelijke kerk - én het feit dat God eren en dienen op veel verschillende manieren kan!  
april 2017
Koninklijke onderscheiding voor Gerard en Ans Raven

Op woensdag 26 april 2017 hebben gemeenteleden Ans en Gerard Raven allebei een koninklijke onderscheiding ontvangen, vanwege vele jaren vrijwilligerswerk (waaronder divers kerkenwerk binnen de Hoeksteen, en ook op PGA en classicaal niveau)  en bijzondere verdiensten. Wij feliciteren hen van harte met deze prachtige erkenning!
april 2017
Doorgeef rozenactie leuk om te doen
Op 22 april hebben leden van 20 Amersfoortse kerken met z'n allen 1000 rozen uitgedeeld aan voorbijgangers. Deze rozen waren bestemd voor mensen van wie de voorbijganger vond dat ze wel een steuntje in de rug konden gebruiken. Leden van De Hoeksteen hebben zo ook vijftig rozen uitgedeeld, vóór de Jumbo. Mensen reageerden blij verrast over de actie. Zo verspreiden wij onze boodschap van omzien naar elkaar. Voor herhaling vatbaar!maart 2017

VIER-TAFELS


Wie zijn kind laat dopen of opdragen, belooft om dat kind voor te gaan in het geloof.


Vier Amersfoortse wijkgemeenten (De Bron, Emmaüskerk, Fonteinkerk en De Hoeksteen) organiseerden een inspiratie-avond over hoe je dat kunt doen. Eén van de manieren om in gesprek te raken met je kind over geloof zijn vier-tafels.

Samen met je kind(eren) stel je op een vast plekje in huis voorwerpen op rond een thema zoals Veertigdagentijd, verjaardag of doop-gedachtenis, en die bekijk je samen, met bijv. een vast liedje erbij. Bij kinderen van heel jong tot tieners werkt dat goed.


Bidden voor het eten is zo’n ander moment dat soms best lastig kan zijn. Ook daarvoor deelden we suggesties. Zo zou je een kaars aan kunnen steken en daarbij iets kunnen zingen, of elk kind laten zeggen waarvoor het wil bidden.

Het was een enthousiaste avond en naast ideeën werden er ook vele materialen uitgewisseld.

Wil je je ook wat verdiepen in viertafels, kijk dan op www.geloventhuis.nl. En kijk voor kinderbijbels bijv. op www.kinderbijbels.nl . en voor leuke liedjes zoek je bij het YouTubekanaal van meester Richard of op www.kindergospel.nl.


ds. Marieke E.J. den Brabermaart 2017

Wilde Ganzen blij met onze gift
Onlangs hebben wij het volgende bericht gekregen van ontwikkelingshulporganisatie Wilde Ganzen:

"Op 20 maart 2017 hebben wij uw bijdrage van €218,72 mogen ontvangen voor de bouw van een gemeenschapshuis en herberg in Upperdolpo, Nepal... Met uw bijdrage werkt u mee aan projecten die mensen in staat stellen de bestrijding van armoede zelf uit te voeren.
"Zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden mobiliseren we zoveel mogelijk mensen en middelen om met kleinschalige initiatieven tegen de armoede in te gaan. Elk project is geworteld in de lokale gemeenschap, een voorwaarde om ook op termijn vrucht te dragen... Zo zijn er inmiddels ruim tien duizend projecten succesvol afgerond."
Alle gevers hartelijk dank!