Algemene info over de Kerk in Amersfoort

Algemene Kerkenraad

Website: www.pkn-amersfoort.nl

Scriba: vacature

Communicatie: Ronald Jan de Bruin

 


Kerkelijk Bureau

Via het kerkelijk bureau kunt u collectebonnen verkrijgen. U kunt ze ophalen, telefonisch of via een overschrijving bestellen. U ontvangt ze dan thuis.


Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 9.00-12.00 uur

Noorderwierweg 131 (ingang Grebbenstraat)

3812 DD Amersfoort

Tel: 033-4610441

Kerkelijk Bureau

 


Drieluik (kerkblad)

Drieluik is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Amersfoort, dat tien maal per jaar bij alle gemeenteleden bezorgd wordt. Jaarlijks wordt een bijdrage gevraagd. Het kerkelijk bureau verzorgt de administratie (zie hierboven) Het kerkblad is ook te vinden via www.pkn-amersfoort.nl.

Kopij voor Drieluik loopt via onze predikant, Marieke den

Braber.

Zie ook: Nieuwsbrief en Drieluik

Raad van Kerken

Protestantse Gemeente Amersfoort is lid van de Amersfoortse Raad van Kerken, een platform van diverse kerkelijke gemeenten.

www.raadvankerkenamersfoort.nl

De Raad heeft tot taak zich te beraden over de eenheid van kerken. Met betrekking tot vieren, getuigen, dienen en zich bezinnen op vragen aangaande christelijk geloof, kerk en samenleving. Er is een Algemeen Bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten kerken. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste vijf maal per jaar. Een Dagelijks Bestuur behartigt de dagelijkse gang van zaken.

Secretaris Mw. E van den Berg. secretariaat@raadvankerkenamersfoort.nl 

 


Oecumene

Op wijkniveau zijn er contacten met de Rooms Katholieke kerk in Amersfoort.. Eenmaal per jaar, in de gebedsweek voor eenheid van de christenen, is er een gezamenlijke eredienst. Verder worden er al vele jaren vesperdiensten in de Hoeksteen gehouden, die met vertegenwoordigers en voorgangers uit Amersfoort worden voorbereid.

 


Kerk voor de stad en buurt

De wijkgemeenten De Bron en De Hoeksteen willen ook nadrukkelijker kerk in en voor de buurt zijn. Zij presenteren zich bij buurtactiviteiten en bezien wat zij de buurt te bieden hebben.