Agenda Kerkdiensten

Agenda van kerkdiensten in De Hoeksteen

Februari

datum

tijdstip

predikant

bijzonderheden

4 februari

10:00 uur

ds. K. Rodenburg


11 februari

10:00 uur

dr. L. Koffeman


18 februari

10:00 uur

ds. M. den Braber

1e veertigdagentijd

25 februari10:00 uurW. Maasland2e veertigdagentijd

Maart

datum

tijdstip

predikant

bijzonderheden

4 maart

10:00 uur

ds. M. den Braber

3e veertigdagentijd

11 maart

10:00 uur

ds. T. Fossen

4e veertigdagentijd

18 maart10:00 uurds. W. van Holten5e veertigdagentijd
25 maart10:00 uurds. M. den BraberPalmpasen
26 maart19:30 uurVrijwilligerStille week, Vesper, De Hoeksteen
27 maart19:30 uurVrijwilligerStille week, Vesper De Lichtkring
28 maart19:30 uurVrijwilligerStille week, Vesper, De Hoeksteen
29 maart19:30 uurds. M. den BraberWitte donderdag, Avondmaal, gezamenlijke dienst De Bron
30 maart19:30 uurds. R. van der ZwanGoede vrijdag, gezamenlijke dienst Hoeksteen
31 maart21:00 uurds. Marieke en BraberStille zaterdag, gezamenlijke dienst De Bron
 
April

datum

tijdstip

predikant

bijzonderheden

1 april

10:00 uur

ds. M. den Braber

Pasen

8 april

10:00 uur

ds. M. den Braber

 

15 april10:00 uurdrs. E. Idema 
22 april10:00 uurds. M. den Braber 
29 april10:00 uurds. L. Terlouw 


Veranderingen in onze zondagochtenddiensten

In het jaar 2017 zijn er vele gesprekken gevoerd, met alle geledingen van de kerk, van jong tot oud, over de vorm en de uitvoering van onze kerkdiensten. In een werkgroep bestaande uit predikant en gemeenteleden is een plan ontwikkeld dat op 15 oktober in werking treedt; zie het eerste document hieronder. In het tweede document kunt u alle opmerkingen lezen die van maart tot mei van dit jaar aan de predikant gedaan zijn (in werkgroepen, of anderszins mondeling of schriftelijk).

Plan voor vernieuwing van de Eredienst

170914 Eredienst - keuzes en toelichting.pdf 422.2KB 30 Sep 2017 08:16

Treedt 15 oktober 2017 in werking

 


Eredienst - past dit bij ons?
Vanaf 18 februari 2018 beginnen we de dienst met een moment van stilte. In de gesprekken over de eredienst afgelopen jaar bleek namelijk dat ‘stilte’ iets is dat veel mensen heel prettig vinden.  En dat de onrust aan het begin van de dienst soms juist niet prettig is. Of dat het moeilijk is om ‘in de stemming’ te komen. Daarom beginnen we een paar keer de dienst ‘met stilte’. Als een proef, om te kijken of dit bij ons past.
Laat daarom na deze dienst, of na een van de andere diensten als we het wat vaker geprobeerd hebben, aan een van de kerkenraadsleden weten wat je ervan vindt.Alle ideeën van gemeenteleden over de eredienst

Eredienst overzicht opmerkingen.pdf 382.2KB 30 Sep 2017 08:20

maart t/m mei 2017